Lex Meijdam

Gastauteur
Tilburg University
Onderwerp:
Dossiers:
Lex Meijdam image
© Foto Tilburg University

Lex Meijdam is hoogleraar algemene economie en decaan van de Tilburg School of Economics and Management. Zijn vakgebied is macro-economie en economie van de overheid. Zijn onderzoeksinteresses zijn: de macro-economische effecten van vergrijzing, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen en overheidsschuld), fertility, migratie, infrastuctuur, onderwijs.

Artikelen

Waarom een flexibele AOW wél een goed idee is image
Waarom een flexibele AOW wél een goed idee is
Het kabinet heeft besloten om af te zien van het bieden van de mogelijkheid om het AOW-pensioen flexibel in te laten gaan. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat “ de b...
Het ideaal van een nationaal pensioenfonds image
Het ideaal van een nationaal pensioenfonds
Door een opeenstapeling van aanpassingen aan het huidige pensioenstelsel dreigt een wezenlijk kenmerk van het pensioencontract te worden uitgehold: risicodeling binnen en tussen generaties werknemers. Jan Bonenkamp, Lex Meijdam, Eduard Ponds en Ed...