Hans Heesterbeek

Gastauteur
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
Hans Heesterbeek image
(c) UU

Hans Heesterbeek heeft een brede onderzoeksinteresse dat zich op het snijvlak van biologie, geneeskunde en wiskunde bevindt. Hij concentreert zich op de dynamiek van besmettelijke ziektes, in het bijzonder de interactie tussen ecologie en epidemiologie, met een algemene nadruk op de ontwikkeling en toepassing van wiskundige instrumenten die inzichten kunnen opleveren voor de biologie en gezondheidszorg. Onlangs heeft hij ook zijn onderzoeksterrein verbreed door aandacht te besteden aan de methoden van de theoretische ecologie en dynamiek in besmettingsziektes en de inzichten die dergelijke methoden kunnen bieden voor het begrijpen van complexe systemen (sociaal, maatschappelijk en financieel). Hij heeft een levendige interesse in de geschiedenis van de wetenschap en is momenteel bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van epidemieën.Hij vindt het bovendien leuk om onderzoek met management te combineren als hoofd van de (klinische) afdeling van gezondheid van dieren aan de Universiteit van Utrecht en is tijdelijk hoofd van de afdeling Dieren in Wetenschap en Maatschappij.

Artikelen

Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders image
Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders
Een vaak gehoorde klacht van de buitenwacht is dat economen de crisis niet zagen aankomen. Die klacht is door Cars Hommes c.s. serieus genomen en zij laten zien zien hoe belangrijk het is om de interactie in complexe systemen te bestuderen en vo...