Marten Scheffer

Gastauteur
Wageningen Universiteit
Marten Scheffer image
(c) WUR
Marten Scheffer is hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de Wageningen Universiteit. Scheffer ontving de NWO-Spinozapremie 2009 voor zijn grensverleggende werk aan het begrip van kritische omslagen in complexe systemen, variërend van overgangen in ondiepe meren tot klimaatverandering en het ineenstorten van oude culturen. Marten Scheffer studeerde in 1985 cum laude af in de ecologie aan de Universiteit Utrecht, alwaar hij in 1992 promoveerde. Na onderzoeksposities bij de Dorschkamp (thans Alterra) en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), is hij sinds 1998 hoofd van de afdeling aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer aan de Wageningen Universiteit. Marten Scheffer is tevens medeoprichter en bestuurslid van twee nieuwe internationale instituten voor interdisciplinair onderzoek, het Europese instituut 'Para Limes' (te vergelijken met het Santa Fe instituut), en het South American Institute for Resilience and Sustainability Studies aan de kust van Uruguay. Scheffer onderzoekt mechanismen die de stabiliteit en veerkracht van complexe systemen bepalen. Hij startte zijn onderzoekscarrière met het opstellen van eenvoudige wiskundige modellen die evenwichtstoestanden en abrupte overgangen daartussen in ondiepe meren kunnen verklaren. Hij liet zien dat meren twee evenwichtstoestanden hebben: helder met waterplanten of troebel met algen. Het tijdelijk reduceren van de visstand wordt nu algemeen gebruikt om meren te laten omslaan van een troebele toestand naar helder water met een hoge biodiversiteit.

Artikelen

Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders image
Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders
Een vaak gehoorde klacht van de buitenwacht is dat economen de crisis niet zagen aankomen. Die klacht is door Cars Hommes c.s. serieus genomen en zij laten zien zien hoe belangrijk het is om de interactie in complexe systemen te bestuderen en vo...