Herman Wijffels

Gastauteur
Universiteit Utrecht, Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD)
Herman Wijffels image
© Foto Rabobank / Charlotte Bogaert

Prof. dr. Herman Wijffels is per 1 oktober 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) van de Universiteit Utrecht. Bij deze leerstoel staat de vraag centraal welke kwaliteit van leven mogelijk is binnen de ecologische randvoorwaarden en tot welke maatschappelijke veranderingsprocessen dit moet leiden.

Herman Wijffels studeerde economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgevers-verbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst van Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER.

Van 2006-2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij bekleedde verschillende nevenfuncties zowel in de publieke en als in de private sector, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg, de Raden van Toezicht van het Rijksmuseum, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en TNO en de Raden van Commissarissen van DSM en SHV.

Artikelen

Met dit geldsysteem moet men bedacht zijn op een volgende crisis image
Met dit geldsysteem moet men bedacht zijn op een volgende crisis
Het monetaire systeem roept vragen en zorgen op bij burgers en politiek. Het Sustainable Finance Lab heeft zich gebogen over de vraag hoe het geldsysteem weer de maatschappij kan dienen in plaats van andersom. In hun overweging hebben zij nadrukk...
Duurzame energieconcessies bieden uitweg voor Eurocrisis image
Duurzame energieconcessies bieden uitweg voor Eurocrisis
De zwakkere eurolanden kunnen een flink deel van hun staatsschuld met groene stroom terugbetalen, zo stellen vijf financiële en energie-experts. Via hun concessies kunnen schuldeisers hun ooit geïnvesteerde geld terugverdienen. Wil dit plan slagen...