Jan Nelissen

Gastauteur

Nelissen Onderzoek

Jan Nelissen image

(c) Jan Nelissen

Jan Nelissen is sinds 2015 zelfstandig onderzoeker. Voordien was hij werkzaam aan de Universiteit van Tilburg, de Erasmus Universiteit en CentERdata. Hij heeft Econometrie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is aan die universiteit gepromoveerd op het proefschrift “The Redistributive Impact of Social Security Schemes on Lifetime Labour Income”. Zijn onderzoeksinteresses omvatten (toegepaste) micro-econometrie, arbeidsmarkt, pensioenen en inkomens(her)verdelingsvraagstukken.

Artikelen

Gemiste kans voor een betere belasting over vermogenswinsten image
Gemiste kans voor een betere belasting over vermogenswinsten
Op 19 juni 2015 heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een mogelijke uitwerking van de aangekondigde belastingherziening gepresenteerd (Ministerie van Financiën, 2015). De voorgestelde bela...
Voorbarige conclusies over stabiele inkomensongelijkheid image
Voorbarige conclusies over stabiele inkomensongelijkheid
Recent bespraken Caminada, Goudswaard en Knoef (2015) in Me Judice de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid in Nederland in de periode 1990-2012. Hun conclusie is dat het aandeel van de topinkomens in het totale bruto-inkomen nagenoeg stabiel ...
Vitaliteitsregeling zal vooral gebruikt worden voor deeltijdpensioen image
Vitaliteitsregeling zal vooral gebruikt worden voor deeltijdpensioen
De spaarloon- en levensloopregeling gaan op in de zogenaamde vitaliteitsregeling. De Tilburgse economen Knoef, Adriaens en Nelissen onderzochten of de vitaliteitsregeling kans van slagen heeft. De regeling lijkt vooral benut te gaan worden voor d...