Marike Knoef

Gastauteur
Tilburg University
Knoef
(c) Knoef
Marike Knoef is sinds kort werkzaam voor Tilburg University. Daarvoor was ze hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden. Tevens is ze directeur van het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). Ze studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2011 op haar proefschrift "Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health". Marike bestudeert individuen en huishoudens op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheid. In 2014-2015 was ze co-auteur van het SER rapport over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Ze geeft masterclasses in het pensioeninnovatie programma van de TIAS School for Business and Society en het executive program van de Erasmus Universiteit. Tevens is ze betrokken bij het Centre for BOLD Cities, dat big data-onderzoek inzet bij het oplossen van stedelijke vraagstukken.

Artikelen

Zorgt het Generatiepact voor een afname van medicijngebruik? image
Zorgt het Generatiepact voor een afname van medicijngebruik?
Het Generatiepact maakt het mogelijk dat oudere werknemers minder uren werken tegen gunstige arbeidsvoorwaarden. Deze regeling moet ervoor zorgen dat ouderen gezond hun pensioen bereiken en niet uitstromen naar de sociale zekerheid voordat zij de ...
Generatiepact gemeenten met name positief voor ouderen met midden- en hoge inkomens image
Generatiepact gemeenten met name positief voor ouderen met midden- en hoge inkomens
Het Generatiepact maakt het mogelijk dat ouderen minder uren werken tegen gunstige arbeidsvoorwaarden, waardoor zij het werk langer vol zouden houden. Tegelijk krijgen jongeren hierdoor een kans op de arbeidsmarkt. Albert Rutten, Marike Knoef en D...
Oud stel
Verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is verder gestegen
Het is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen korter leven dan mensen met een hoog inkomen. Er is echter veel minder bekend over de relatie tussen inkomen en de levensverwachting voor verschillende delen van de inkomensverdeling. Is er bi...
Marike Knoef
Marike Knoef over variatie in de pensioenopbouw
10 apr 2015
20-30% bouwt te weinig pensioen op, met name zelfstandigen en gescheiden mensen stelt Marike Knoef, universitair docent economie Universiteit Leiden. In de Netspar Brief "Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens" stellen ond...