Marike Knoef

Gastauteur
Universiteit Leiden
Knoef
(c) Knoef
Marike Knoef is hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden. Ze is als directielid en onderzoeker betrokken bij het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). Ze studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2011 op haar proefschrift "Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health". Marike bestudeert individuen en huishoudens op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheid. In 2014-2015 was ze co-auteur van het SER rapport over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Ze geeft masterclasses in het pensioeninnovatie programma van de TIAS School for Business and Society en het executive program van de Erasmus Universiteit. Tevens is ze betrokken bij het Centre for BOLD Cities, dat big data-onderzoek inzet bij het oplossen van stedelijke vraagstukken.

Artikelen

Oud stel
Verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is verder gestegen
Het is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen korter leven dan mensen met een hoog inkomen. Er is echter veel minder bekend over de relatie tussen inkomen en de levensverwachting voor verschillende delen van de inkomensverdeling. Is er bi...
Marike Knoef
Marike Knoef over variatie in de pensioenopbouw
10 apr 2015
20-30% bouwt te weinig pensioen op, met name zelfstandigen en gescheiden mensen stelt Marike Knoef, universitair docent economie Universiteit Leiden. In de Netspar Brief "Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens" stellen ond...
Etalagepop met goudkleurig hoofddeksel
Belasting aan de top: geen spoor van groeiende ongelijkheid
De top van de Nederlandse inkomensverdeling en de aandelen die deze topinkomens afdragen aan inkomensheffingen zijn sinds 1990 opmerkelijk stabiel. Het beeld dat de rijken steeds rijker worden klopt dus niet. Dit blijkt uit data die de Leidse ec...
groot jacht
Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds eind negentiende eeuw
De verdeling van vermogen in Nederland is scheef, maar een stuk minder scheef als rekening wordt gehouden met opgebouwde pensioenrechten. Tegelijk is de verdeling veel minder ongelijk geworden sinds het einde van de negentiende eeuw. Dit stellen d...