Lans Bovenberg

Economenpanel, Redactie
Tilburg University en Netspar
Lans Bovenberg image
© Foto Christiaan Krouwels

Lans Bovenberg is emeritus hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg. Voorheen was hij wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar, verbonden aan de Universiteit van Californië, Berkeley (waaraan hij zijn PhD behaalde), de Erasmus Universiteit, het ministerie van Economische Zaken, het CPB en het IMF. Zijn onderzoeksterrein omvat openbare financiën, economie en management van het publieke belang en milieueconomie, maar de laatste jaren hebben vooral vergrijzing en pensioenen zijn belangstelling. Hij wordt gezien als één van de meest toonaangevende Nederlandse economen van dit moment en is onafhankelijk lid van de Sociaal Economische Raad (SER). HP/De Tijd riep hem in 2007 uit tot één van de honderd meest invloedrijke Nederlanders. Bovenberg ontving in 2003 de Spinoza-premie, een prestigieuze prijs die door NWO wordt uitgereikt voor “voortreffelijk, baanbrekend en inspirerend wetenschappelijk onderzoek”.

Artikelen

Lans Bovenberg over het economieonderwijs image
Lans Bovenberg over het economieonderwijs
Volgens Lans Bovenberg kunnen het economieonderwijs en het vak burgerschap elkaar versterken in het voortgezet onderwijs. Economie biedt het burgerschapsonderwijs een verhaal over het belang van samenwerken en over de mogelijke obstakels daarbij....
Hoe krijgen we het economieonderwijs in balans? image
Hoe krijgen we het economieonderwijs in balans?
Het vak economie op de middelbare school is al tijden in discussie. Lans Bovenberg werpt zich op de taak om onderwijs te vernieuwen. Naar zijn mening is het hedendaagse economieonderwijs nog ouderwets en complex. Het economieonderwijs van nu is ge...
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg over pensioenkampioen
18 nov 2014
Met innovaties kan Nederland weer pensioenkampioen worden stelt Lans Bovenberg, hoogleraar economie Netspar - Tilburg University. In zijn oratie ter gelegenheid van het aanvaarden van een pensioenleerstoel pleit Bovenberg voor een drietal innovat...
Toekomstbestendig pensioenstelsel vraagt extra AOW-opbouw image
Toekomstbestendig pensioenstelsel vraagt extra AOW-opbouw
23 mei 2014
De doorsneesystematiek in het aanvullende pensioenstelsel is niet toekomstbestendig. Maar uitfasering resulteert in een overgangsproblematiek. De generaties die de subsidies die zij op jonge leeftijd hebben verstrekt aan oudere generaties ontvan...