Maarten Allers

Gastauteur
Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
Maarten Allers image
© Foto Rijksuniversiteit Groningen
Maarten Allers is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is tevens directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Artikelen

Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie image
Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie
Gemeentelijke herindelingen verlagen de opkomst bij gemeenteraads- èn Tweede Kamerverkiezingen. Dit effect is structureel: vijf verkiezingen na herindeling is het effect nog niet verminderd. Door schaalvergroting verwatert de invloed van een indiv...
Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen image
Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen
Sinds 2013 zijn verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen bezitten verplicht een nieuwe belasting te betalen: de verhuurderheffing. Een analyse van de Groningse economen Veenstra, Allers en Garretsen laat zien dat deze heffing tot econ...
Vermeende rem op gemeentefusies bestaat niet image
Vermeende rem op gemeentefusies bestaat niet
Minister Plasterk wil het tempo van gemeentelijke schaalvergroting opvoeren door vermoede financiële tegenvallers voor gemeenten na een herindeling weg te nemen. Anders zou hij het doel om het aantal gemeenten in 2017 met 75 te hebben verlaagd nie...
Dorpskerk
Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling
Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II bevatte een even verrassend als revolutionair voornemen: gemeenten moeten drastisch worden opgeschaald, tot bestuurlijke eenheden van minstens 100.000 inwoners. Een belangrijke reden om dit te willen is d...