Pierre Koning

Gastauteur

Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden

Portret van Pierre Koning
© Foto IZA

Pierre Koning (1971) is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als Universitair Hoofddocent aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Tot december 2015 was Pierre werkzaam als Chief Science Officer aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarvoor als programmaleider bij het Centraal Planbureau. Zijn expertise is vooral gelegen in de uitvoering van de sociale zekerheid en de markt voor re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Ook heeft hij onderzoekservaring op het brede onderzoeksterrein van doelmatigheid en aansturing van de publieke sector. Hij is in 1998 als arbeidseconoom gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Artikelen

Pierre Koning
Pierre Koning over de WAO-WIA
Een belangrijke rol speelden de werkgevers in de spectaculaire daling van instroom in de arbeidsongeschiktheid in korte tijd stelt Pierre Koning, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid VU. In de nabije toekomst zijn twee problemen te onders...
Kortetermijndenken staat effectieve re-integratie in de weg image
Kortetermijndenken staat effectieve re-integratie in de weg
De prikkel tot preventie en re-integratie is ten volle aanwezig in grote delen van de uitvoering van de sociale zekerheid. Zo dragen gemeenten de lasten van de bijstand, terwijl werkgevers datzelfde doen voor een groot deel van de kosten van ziekt...
Dreiging faillissement ziekenhuis werkt beter bij toelaten winstuitkering image
Dreiging faillissement ziekenhuis werkt beter bij toelaten winstuitkering
Het kabinet wil voortaan afzien van financiële steun om noodlijdende ziekenhuizen te behoeden voor een faillissement. Dat is een gezonde beweging, omdat geregeld overheidsingrijpen de dreiging van faillissement wegneemt en zo inefficiënte ziekenhu...
De stille nationalisatie van de re-integratie image
De stille nationalisatie van de re-integratie
Zoveel stof als de recente nationaliseringsgolf onder de Nederlandse banken heeft doen opwaaien, zo geruisloos heeft hetzelfde proces zich voltrokken op de re-integratiemarkt. Gemeenten en vooral het UWV zijn meer re-integratiewerk in huis gaan ui...