Piet Duffhues

Gastauteur
Tilburg University
Piet Duffhues image
© Foto Maurice van den Bosch

© Foto Maurice van den Bosch

Prof.dr.Piet J.W.Duffhues (1941), sinds 2006 Emeritus hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde Bedrijfseconomie met als specialisatie Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Promoveerde aan de UvT op het proefschrift ‘Ondernemingsfinanciering: oriëntatie op integratie’ (promotor Prof.dr.P.W.Moerland). Was sinds medio 1999 gewoon hoogleraar (full professor) in Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg en aan Tias Business School. Was vanaf de oprichting van Tias als kerndocent verbonden aan diverse opleidingen. Van 1996 tot 2003 Academic Director bij Tias-FEM. Publiceerde sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, vooral in de nationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast ook vele artikelen in vaktijdschriften en handboeken voor de praktijk. Is redacteur van de boeken Financiële Instrumenten, deel 1 en 2 (Kluwer). Publiceerde twee leerboeken voor het WO en HBO (Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten, deel 1 en 2, Wolters-Noordhoff/Stenfert Kroese) waarvan drie edities zijn verschenen. Redacteur van het boek ‘Financiering, belegging en verzekering’ (Kluwer 2006). De onderzoeksinteresse heeft sinds vele jaren met name betrekking op het risk management van ondernemingen, de keuze van de vermogensstructuur, de hedgingbeslissing van ondernemingen, de problematiek van personeelsopties en de financiering van het Midden- en Kleinbedrijf. Diverse onderzoeksrapporten ten behoeve van externe opdrachtgevers o.a Ministeries. Heeft uitgebreid netwerk in de financiële wereld in Nederland. Werkte sinds emeritaat in april 2006 als full professor in Finance in deeltijd bij het Departement Financiering van de Universiteit van Tilburg.

Artikelen

Rekenrentedebat is verworden tot een politieke discussie image
Rekenrentedebat is verworden tot een politieke discussie
25 nov 2019
Het debat over de rol van de rekenrente in de berekening van pensioenverplichtingen is tot verbazing van financieel econoom Piet Duffhues vervormd van een economische discussie tot een politieke discussie. De keuze voor de risicovrije rente als...
Londense city
Het financiële stelsel, de solvabiliteit van banken, risk shifting en de beloning van bankbestuurders
In 2008 werd Nederland geconfronteerd met een financiële crisis. Het financiële stelsel - het geheel van financiële instellingen waaronder met name banken - werd ernstig aangetast en schudde zelfs op zijn grondvesten. In deze bijdrage pleit emeri...
Financier buitenlandse overnames van vitale Nederlandse ondernemingen met aandelen image
Financier buitenlandse overnames van vitale Nederlandse ondernemingen met aandelen
Nederlandse CEOs die claimen dat hun bedrijf van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie pijnigen hun hoofd hoe kapitaalmarktprincipes en bescherming van het eigen bedrijf samen kunnen gaan. De Tilburgse econoom Duffhues heeft een eenvoudi...
trap
Te laag eigen vermogen houdt banken onnodig kwetsbaar
De grote Nederlandse banken houden een veel te laag eigen vermogen aan, omdat ze zich meer zorgen maken over boekhoudkundige grootheden als de winst per aandeel dan hun solvabiliteit. Hun beperkte solvabiliteit maakt banken onnodig kwetsbaar en da...