Wim Dubbink

Gastauteur

Tilburg University

Wim Dubbink image

(c) Tilburg University

Wim Dubbink (1963) is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek. In het bijzonder werkt hij aan een Kantiaanse duiding van de bedrijfsethiek. Thema’s waarop hij zich momenteel richt zijn integriteit en organisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie tussen ethisch handelen en de grenzen van de markt en excuus gedrag (het radicale kwaad). Dubbink is editor van de Springer serie “Issues in Business Ethics”. Enkele recente publicaties zijn: Organizational Integrity and Human Maliciousness (2013) en On the duties of commission in Commercial Life (2012).

Artikelen

Bankier in een sceptische tijd image
Bankier in een sceptische tijd
Bankier bashen is ‘in’ en, het moet gezegd, keer op keer leveren banken het nodige materiaal om weer te bashen. Maar denken we niet te makkelijk dat we zelf beter zijn dan bankiers. We leven immers in een moreel sceptische tijd, waarin wij ontwij...
Voorkom wangedrag organisaties door activering omstanders image
Voorkom wangedrag organisaties door activering omstanders
Vestia, PWC, KMPG, Rabobank, InHolland, de voorbeelden van organisaties waar wangedrag pijnlijk naar buiten is gekomen zijn er te over. Maar hoe voorkom je dat dergelijk wangedrag ontspoort? Niet door ethische codes is de stellige mening van bedr...
Kunnen Nederlanders de markt wel aan? image
Kunnen Nederlanders de markt wel aan?
Geregeld laaien discussies op over exorbitante beloningen en prijzen. Het zou onrechtvaardig of oneerlijk zijn. Volgens Tilburgse bedrijfsethicus Dubbink neigen dit soort debatten naar selectieve verontwaardiging en selectief gebruik van marktu...