Ab Klink over de kwaliteit in de zorg

28 jan 2011

Volgens Ab Klink, oud-Minister VWS, is de eerstelijnszorg in Nederland kwalitatief goed en zou een grotere rol moeten gaan vervullen,

dit betekent wel een herijking van het kostenstelsel. De marktwerking pakt goed uit maar zorgverleners moeten zich wel blijven richten

op kwaliteit en niet op kwantiteit.

 

Te citeren als

“Ab Klink over de kwaliteit in de zorg”, Me Judice, 28 januari 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.