Ivo Arnold over de ECB als toezichthouder

5 jul 2012

Er is nu nog te weinig sturing en toezicht op banken, de nationale toezichthouders in de EBA zijn te veel een praatclub stelt Ivo Arnold, hoogleraar economie ESE-EUR. Het is goed dat het toezicht naar een Europees niveau wordt getild en dat de ECB die rol op zich gaat nemen. Op het gebied van het macro-prudentieel toezicht voorziet Ivo Arnold nog wel wat problemen voor de ECB.

 

Te citeren als

Ivo Arnold, “Ivo Arnold over de ECB als toezichthouder”, Me Judice, 5 juli 2012.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.