Ivo Arnold

Economenpanel, Gastauteur
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam
Ivo Arnold image
Ivo Arnold
Ivo Arnold is hoogleraar monetaire economie aan Nyenrode en hoogleraar economisch onderwijs aan de Erasmus School of Economics. Hij is in 1996 gepromoveerd op een proefschrift over Europees monetair beleid. Zijn onderzoeksinteresses omvatten monetair beleid, financiele intermediatie, Europese integratie en studiesucces in de economie.

Artikelen

Ivo Arnold over risicodeling in het eurogebied image
Ivo Arnold over risicodeling in het eurogebied
De stabilisatie van de wankele muntunie leunt nu te zeer op het monetair beleid van de ECB. Een verschuiving richting begrotingsbeleid, met meer risicodeling via een gemeenschappelijke begroting, biedt echter geen oplossing voor de grote verschill...
Een lage lat is niet in het belang van de student image
Een lage lat is niet in het belang van de student
Uit bezorgdheid over het mentale welzijn van studenten wil de minister van onderwijs de norm voor het bindend studieadvies verlagen naar 30 studiepunten. Ivo Arnold en Henk Schmidt delen zijn zorgen over het welbevinden van studenten, maar denken ...
Uitdijend bankenvangnet vandaag geeft meer risico morgen image
Uitdijend bankenvangnet vandaag geeft meer risico morgen
Vijftien jaar na de financiële crisis zijn de twijfels over de gezondheid van banken en de kwaliteit van het toezicht teruggekeerd. In Europa verkeert Credit Suisse in de problemen. In de VS is Silicon Valley Bank ten onder gegaan, samen met een p...
Fragmentatierisico, wat is dat eigenlijk? image
Fragmentatierisico, wat is dat eigenlijk?
De ECB is bang dat, als de rentestanden tussen eurolanden te ver uit de pas gaan lopen, de transmissie van het monetaire beleid wordt belemmerd. Om deze renteverschillen binnen de perken te houden kwam de centrale bank met de introductie van een “...

Blog

Spruitjeseconomie
Verkenner Ronald Plasterk heeft zijn advies uitgebracht. Een rechts kabinet met steun van PVV, VVD, NSC en BBB heeft de voorkeur. De komende weken moeten deze partijen met elkaar in gesprek gaan over de rechtsstatelijke bezwaren tegen het PVV-prog...
Waar was Europa in de campagne?
De verkiezingscampagne nadert zijn einde. De afgelopen weken hebben politieke partijen zich proberen te profileren op een veelheid aan thema’s, zoals bestaanszekerheid, woningmarkt, klimaatverandering, migratie en stikstof. Een opvallende afwezige...
Bij bestaanszekerheid hoort een lage inflatie
Als we de media moeten geloven, wordt bestaanszekerheid een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Ik ben er nog niet zo zeker van. Bestaanszekerheid is een vaag containerbegrip waar niemand tegen kan zijn. Elke partij geeft er ook zijn eigen...