Theo Nijman over de SER-voorstellen

Onderwerp:
30 mei 2016
Er is consensus dat de doorsneesystematiek van het pensioenstelsel moet worden afgeschaft, de rente is laag, nu niet meer dralen stelt Theo Nijman, hoogleraar risicomanagement pensioenvoorzieningen.
In de SER-voorstellen zitten een aantal belangrijke veranderingen:
- iedereen krijgt een eigen, individueel pensioenpotje, wat meer vertrouwen moet geven
- de uiteindelijk pensioenopbrengst is minder afhankelijk van keuzes van anderen
- meer maatwerk op individu gericht met keuzes door het pensioenfondsbestuur
- de dekkingsgraad problematiek laten we achter ons
De boodschap wordt ook dat garanties over een pensioen op jonge leeftijd onverstandig is.
    

Te citeren als

Theo Nijman, “Theo Nijman over de SER-voorstellen”, Me Judice, 30 mei 2016.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.