Harry van Dalen over keuzevrijheid in pensioen

Onderwerp:
29 mrt 2016
Keuzevrijheid in pensioen blijkt niet voor iedereen een zegen; maar 26% wil keuze in pensioenfonds en 18% wil kunnen beslissen hoe er belegd wordt en hoeveel risico daarbij genomen wordt, kiezen kan ook een vloek zijn stelt Harry van Dalen, hoogleraar economie Tilburg University in de Netspar Brief 5, maart 2016.
Uit onderzoek van Kène Henkens en Harry van Dalen blijkt dat keuzevrijheid in pensioenen minder gewenst is dan ruwe peilingen aangeven. In de Netspar Brief wordt duidelijk dat de meeste werknemers geen moeite hebben met een zogenaamd paternalistisch pensioenstelsel waarin alle pensioenzaken de facto uitbesteed worden aan een pensioenuitvoerder danwel opteren voor een systeem waar wel keuzevrijheid is maar niet noodzakelijk gebruikt wordt.
     

Te citeren als

Harry van Dalen, “Harry van Dalen over keuzevrijheid in pensioen”, Me Judice, 29 maart 2016.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Downloads

Links