Jean Frijns over het omslagstelsel

25 apr 2016
Voor de toekomstige opbouw van het pensioenstelsel zouden we meer in omslagdekking willen doen en minder in kapitaaldekking stelt Jean Frijns, oud-directeur beleggingen ABP.
Het grote nadeel van het stelsel met kapitaaldekking is dat de volatiliteit van de kapitaalmarkten wordt overgeheveld naar het arbeidsinkomen en wordt dus het beschikbare loon gevoeliger voor wat er gebeurd op de kapitaalmarkten.
Punt van kritiek is het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de overheid in de toekomst, dat is volgens Frijns ten dele weg te nemen door de manier van organiseren: als omslagstelsel opgebouwd in de tweede pijler door bijvoorbeeld de collectieve sociale partners.
   

Te citeren als

Jean Frijns, “Jean Frijns over het omslagstelsel”, Me Judice, 25 april 2016.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.