Raymond Gradus over nascheiding van plastic

18 mrt 2016 |
Nascheiding van plastic is goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker stelt Raymaond Gradus, hoogleraar bestuur en economie van de publieke economie VU.
In België levert nascheiding van plastic twee maal de hoeveelheid op tegen 40% van de onkosten van voorscheiding door huishoudens en inzameling door gemeenten in Nederland. De milieuwinst van CO2 is beperkt maar wel zinvol.
   
Te citeren als
Raymond Gradus, “Raymond Gradus over nascheiding van plastic”, Me Judice, 18 maart 2016.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.