Wiemer Salverda over het opheffen van het CPB?

Onderwerp:
1 feb 2016
Het werk van het CPB is te beperkt, verstard, voorspelbaar, heeft geen toegevoegde waarde en mag opgeheven worden stelt Wiemer Salverda, hoogleraar arbeidsmarkt en ongelijkheid AIAS-UvA.
Het recente CPB-rapport "Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon" is volgens Salverda als bachelor-scriptie zelfs niet goed genoeg.
Er ontbreekt elk idee over een ondernemingsfunctie, de jeugdarbeidsmarkt in Nederland wordt niet belicht noch de inkomenseffecten van het minimumjeugdloon.
De zienswijze van het CPB is te beperkt, te veel op geld en banen gericht en niet op de bredere context.
   

Te citeren als

Wiemer Salverda, “Wiemer Salverda over het opheffen van het CPB?”, Me Judice, 1 februari 2016.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.