Lex Rietveld over de rekenrentemantra

Onderwerp:
Dossier:
26 feb 2016
We moeten terug naar een vaste rekenrente voor de pensioenfondsen en het huidige systeem loslaten stelt Lex Rietveld, voormalig directielid AKZO pensioenfonds en voormalig directielid onroerend goed ABP.
Nu wordt alleen gekeken naar de technische aspecten van de rekenrente, de lage dekkingsgraad moet dan onmiddellijk opgelost worden door geen indexering of verhoging van de pensioenpremies.
Dit leidt tot maatschappelijke onrust en negatieve macro-economische effecten.
Men vergeet de vraag te stellen of deze rekenmethodiek wel toepasbaar is op de gehele portefeuille van een pensioenfonds. We moeten terug naar een betrouwbaar systeem voor de lange termijn.
  

Te citeren als

“Lex Rietveld over de rekenrentemantra”, Me Judice, 26 februari 2016.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.