Fabian Dekker

Gastauteur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Fabian Dekker image

(c) Fabian Dekker, Erasmus Universiteit

Fabian Dekker (1978) is arbeidssocioloog en als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was hij werkzaam bij het Verwey-Jonker Institiuut en de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op het proefschrift Flexible Employment, Risk and the Welfare State in 2011. Zijn onderzoek richt zich op flexibilisering van de arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en sociale ongelijkheid. Hij schreef onder andere boeken over zzp'ers en jeugdwerkloosheid en is redactielid van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Artikelen

Koordanser
Mismatches op de arbeidsmarkt: tussen hype en realiteit
Dit jaar waren er weer verschillende geluiden te horen dat werkgevers forse problemen ervaren bij het werven van het juiste personeel. Enerzijds verandert de wereld van werk in razendsnel tempo. Anderzijds laat de kwaliteit van opleidingen en het...
Hoogopgeleiden zijn de winnaars op de arbeidsmarkt image
Hoogopgeleiden zijn de winnaars op de arbeidsmarkt
Technologische ontwikkeling en de vervlechting van economieën roepen nieuwe vragen op over sociale ongelijkheid. De belangrijkste vraag die voor ligt is welke groepen als gevolg van deze veranderingen winnaars en verliezers zijn op de arbeidsmark...

Fabian Dekker op Twitter

@RobertGlerum @cristelvandeven Cristel: zodra ik weer eens een webinar heb: I’ll give you a call. Zó belangrijk; ee… https://t.co/SbBjLjkjJL
3 uur geleden
Verschillende commissies laten zien dat de menselijke maat is vergeten bij de opzet en uitvoering van wetten en reg… https://t.co/YI0uNYJLJd
7 uur geleden
Videobellen is mentaal uitputtend 👇🏽 ‘Zoom fatigue’ brought into focus by Stanford study | Financial Times https://t.co/A30L2Ad5OH
9 uur geleden
@DenysJan ik kan daar geen 'like' voor geven, Jan ..
10 uur geleden
4 maart: een (online) verkiezingsdebat om in de gaten te houden (powered by @werkvereniging @rooswoutershttps://t.co/J56Ndm5wzc
10 uur geleden