Fabian Dekker

Gastauteur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Fabian Dekker image

(c) Fabian Dekker, Erasmus Universiteit

Fabian Dekker (1978) is arbeidssocioloog en als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was hij werkzaam bij het Verwey-Jonker Institiuut en de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op het proefschrift Flexible Employment, Risk and the Welfare State in 2011. Zijn onderzoek richt zich op flexibilisering van de arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en sociale ongelijkheid. Hij schreef onder andere boeken over zzp'ers en jeugdwerkloosheid en is redactielid van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Artikelen

Koordanser
Mismatches op de arbeidsmarkt: tussen hype en realiteit
Dit jaar waren er weer verschillende geluiden te horen dat werkgevers forse problemen ervaren bij het werven van het juiste personeel. Enerzijds verandert de wereld van werk in razendsnel tempo. Anderzijds laat de kwaliteit van opleidingen en het...
Hoogopgeleiden zijn de winnaars op de arbeidsmarkt image
Hoogopgeleiden zijn de winnaars op de arbeidsmarkt
Technologische ontwikkeling en de vervlechting van economieën roepen nieuwe vragen op over sociale ongelijkheid. De belangrijkste vraag die voor ligt is welke groepen als gevolg van deze veranderingen winnaars en verliezers zijn op de arbeidsmark...

Fabian Dekker op Twitter

@DenysJan @PaulTdeBeer Yep. Maar is maatwerk.
2 uur geleden
@coenbrummer vooruit..
5 uur geleden
Mijn boekhoofdstuk voor de Van Mierlo Stichting gaat over een rechtvaardige arbeidsmarkt (en waarom we in Nederland… https://t.co/XyYpvcMsll
5 uur geleden
Nog steeds actueel werk: de studie van @PaulTdeBeer en mij over arbeidsmobiliteit in NL (2018): "Mobiliteit is niet… https://t.co/BBefoSJo3H
5 uur geleden
De “leven lang leren” agenda bloeit in crisistijd (terecht) weer op. Tegelijkertijd ook niet vergeten dat structure… https://t.co/4ylXzqHCW8
11 uur geleden