Gerard Pfann

Economenpanel, Redactie
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn
Gerard Pfann image
© Foto Alief Fotografie

Gerard Pfann is hoogleraar Econometrie van markten en organisaties aan de Universiteit Maastricht. Hij was als visiting fellow verbonden aan de Universiteit van Chicago, Oxford University, het Center for Operations Research and Econometrics (CORE) in Louvain-la-Neuve, het Institute of Empirical Macroeconomics in Minneapolis, het CESifo München en SOFI Stockholm University. In 1990 werd hij, op voordracht van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), benoemd tot Akademie onderzoeker. In 1996 ontving hij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een PIONIER onderzoeksbeurs. Hij is oprichter van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Empirical Finance en oprichter van Business Investment Research Center (BIRC) van de Universiteit Maastricht. Voor zijn werk ontving hij de J.William Fulbright Award en de Edmond Hustinx Prijs voor de wetenschap. Zijn onderzoeksinteresses omvatten toegepaste micro-economie, in het bijzonder hoe bedrijven investeringsbeslissingen nemen en de organisatie van personeel. Van 2002 tot en met 2012 was hij editor-in-c chief van de European Economic Review. Hij is in 1989 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Artikelen

Invoering minimumloon stimuleert kwaliteit werk en concurrentiepositie buitenland image
Invoering minimumloon stimuleert kwaliteit werk en concurrentiepositie buitenland
De invoering van het minimumloon in Duitsland is een prachtig experiment dat zal laten zien dat dit besluit de concurrentiepositie van een land bevordert. Aldus de Amsterdamse jurist Axel Hagedorn en de Maastrichtse econoom Gerard Pfann. De arbei...
Vrijstelling ontslagbeperkingen voor kleine bedrijven zorgt voor werkgelegenheid image
Vrijstelling ontslagbeperkingen voor kleine bedrijven zorgt voor werkgelegenheid
De Nederlandse arbeidsmarkt is vastgeroest. De werkloosheid is in december 2013 verder gestegen en het aantal faillissementen neemt weer toe. Het sociaal akkoord voorziet in beperkte hervormingen, maar zorgt niet voor structurele verbeteringen ...
Ontslagrecht en regeringsbeleid in de echte wereld image
Ontslagrecht en regeringsbeleid in de echte wereld
Het Nederlandse stelsel van ontslagrecht werkt zo slecht nog niet. Het ondoordachte lenteakkoord is gelukkig vervangen door een regeerakkoord met betere ontslagrechtplannen, aldus Gerard Pfann en Myrthe Frenk. De kosten van ontslag van de twee rou...
Het Nederlandse ontslagstelsel: de baby en het badwater image
Het Nederlandse ontslagstelsel: de baby en het badwater
De centrale thema’s in het debat over het Nederlandse ontslagstelsel zijn de hoge kosten, de gespletenheid van het systeem en de traagheid van de procedure. De kritiek op het huidige stelsel is dat het leidt tot een minder dynamische arbeidsmarkt....