Govert Bijwaard

Gastauteur

NIDI, Den Haag, onderdeel van de KNAW en Rijksuniversiteit Groningen

Govert Bijwaard image

(c) Govert Bijwaard

Govert Bijwaard is senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen). Hij is als SOM (RUG) external fellow verbonden aan de economische faculteit van de Rijks universiteit Groningen. Daarnaast is hij IZA ,CreAM en HEDG (York) fellow. Hij is in 2001 gepromoveerd in de econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2004 ontving hij een VENI beurs van NWO voor onderzoek naar retourmigratie. Zijn onderzoek omvat retourmigratie, sociaal-economische verschillen in gezondheid en sterfte en de invloed van de vroege jeugd op uitkomsten later in het leven.

Artikelen

De relatie tussen retourmigratie en het arbeidsmarktsucces image
De relatie tussen retourmigratie en het arbeidsmarktsucces
In economisch opzicht is het van belang om te weten of succesvolle migranten, werkend met een hoog inkomen, eerder vertrekken dan minder succesvolle migranten. In deze bijdrage gaat Govert Bijwaard in op de relatie tussen retourmigratie en het ar...
Wie heeft een grotere overlevingskans bij ziekenhuisopname? De intelligente patiënt image
Wie heeft een grotere overlevingskans bij ziekenhuisopname? De intelligente patiënt
Het is bekend dat hoogopgeleiden gezonder en langer leven, maar welk mechanisme gaat daar achter schuil? Onderzoek van de econometristen Bijwaard en Van Kippersluis toont aan dat een deel van dit overlevingsvoordeel niet zozeer voortkomt uit het d...
Angstbeeld van immigranten die verzorgingsstaat uithollen klopt niet image
Angstbeeld van immigranten die verzorgingsstaat uithollen klopt niet
De zorgen dat het merendeel van de immigranten uit ontwikkelingslanden een zwaar beslag legt op de Nederlandse verzorgingsstaat is ongegrond. Aldus econometrist Govert Bijwaard. Een groot deel van de migranten vertrekt tegenwoordig namelijk weer ...