Hans Stegeman

Gastauteur
Triodos Bank
Hans Stegeman image

© Triodos

Hans Stegeman is hoofdeconoom bij Triodos Bank. Hij is verantwoordelijk voor economisch en duurzaamheidsonderzoek van Triodos bank evenals de impactstrategie. De rode draad in alles wat hij doet is het besef dat ons economisch systeem fundamenteel moet veranderen en dat de financiële sector daarin een cruciale rol speelt. Voordat hij bij Triodos in dienst trad, werkte hij bij de Rabobank als hoofdeconoom, het CPB (Centraal Planbureau) en vakbond ABVAKABO. Hij schrijft columns voor diverse media, waaronder het Financieele Dagblad.

Artikelen

Huidig monetair beleid past niet meer image
Huidig monetair beleid past niet meer
De monetaire verruiming van de afgelopen jaren heeft de inflatie niet noemenswaardig aangejaagd. Inmiddels zijn we doorgeslagen naar de andere kant: een snelle stijging van beleidsrentes als reactie op een inflatieschok. Het merkwaardige hierbij i...
Geluk
Geluksbeleid verruimt het sociaaleconomische denkkader
Het Nederlandse sociaaleconomische beleid is vooral gericht op de productiekant van de economie. Dit heeft niet alleen geleid tot een scheve verdeling van de baten van de economische groei, maar mensen kunnen zich ook lastig met het beleid id...
De dwingende kracht van (on-)duidelijke duurzame doelen image
De dwingende kracht van (on-)duidelijke duurzame doelen
De Nederlandse overheid heeft zich verbonden aan het behalen van de zogenaamde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Het bereiken van die doelen zal geen eenvoudige zaak zijn omdat ze het resultaat zijn van een politiek compromis. Volgens ...
Circulaire economie vraagt om meer dan een ambitieus overheidsprogramma image
Circulaire economie vraagt om meer dan een ambitieus overheidsprogramma
De Nederlandse overheid heeft de intentie uitgesproken in een recent uitgebracht rapport om Nederland circulair te maken. Volgens de Rabo-economen Janssen en Stegeman is dat een goed begin maar deze intentie moet niet alleen door de overheid word...