Ruth van de Belt

Gastauteur

Triodos Bank

Portret van Ruth van de Belt
© Foto Rabobank

Ruth van de Belt werkt sinds januari 2018 als Senior Investment Strategist bij Triodos Investment Management, waar ze deel uitmaakt van het Socially Responsible Investments Team. Ruth studeerde econometrie en economie aan de Universiteit van Amsterdam en VBA Investment Management aan de Vrije Universiteit. Zij werkte hiervoor als Senior Investment Strategist bij Kempen Capital Management en als econoom bij Rabobank en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (per april 2013 opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt).

Artikelen

Geluk
Geluksbeleid verruimt het sociaaleconomische denkkader
Het Nederlandse sociaaleconomische beleid is vooral gericht op de productiekant van de economie. Dit heeft niet alleen geleid tot een scheve verdeling van de baten van de economische groei, maar mensen kunnen zich ook lastig met het beleid id...
Devaluatie als concurrentiewapen is kortzichtig image
Devaluatie als concurrentiewapen is kortzichtig
Beleidsmakers wereldwijd hebben steeds meer moeite om de groei aan te wakkeren en een deflatiescenario te voorkomen. Devaluatie – het verzwakken van de eigen valuta – wordt als een van de laatst overgebleven opties gezien en ook steeds meer toege...
Zowel Griekenland als Trojka zijn gebaat bij compromis image
Zowel Griekenland als Trojka zijn gebaat bij compromis
De confrontatie tussen Griekenland en de Trojka worden in de pers vergeleken met een ‘game of chicken’ waarbij beide partijen hard de confrontatie zoeken. Volgens Ruth van de Belt zal die confrontatie wel vermeden worden, omdat beide partijen niet...
Van overwaardering op huizenmarkt is geen sprake meer image
Van overwaardering op huizenmarkt is geen sprake meer
Na jaren van stijgende koopwoningprijzen daalt de gemiddelde nominale transactieprijs sinds het derde kwartaal van 2008. Vaak wordt de vraag gesteld wanneer de woningprijzen weer zullen gaan stijgen. Volgens Rabobank-economen Ruth van de Belt en P...