Henk van Tuinen

Gastauteur
Econoom
Henk van Tuinen image
Henk van Tuinen

Henk van Tuinen was tot 2003 Plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij schreef het boek Ons land kan menselijker. Naar een economie die de samenleving verbetert dat in 2013 verscheen bij De Bezige Bij.

Artikelen

We moeten ons heroriënteren, ook ons economisch denken image
We moeten ons heroriënteren, ook ons economisch denken
Het neoliberalisme lijkt al enige tijd op zijn retour. De pandemie heeft daarnaast weer eens laten zien dat de overheid een onmisbare crisismanager en regulator is. Het heiligste huisje van Westerse economen, het primaat van de marktwerking, staat...
Economisch onderzoek moet koopkrachtige vraag links laten liggen image
Economisch onderzoek moet koopkrachtige vraag links laten liggen
Vernieuwend economisch onderzoek richt zich niet op onderzoeksvragen waar geld voor is vanuit het bedrijfsleven. Voor dat soort onderzoek is de welvaartswinst het kleinst. Beter is het los van de koopkrachtige vraag te werken. Dan is de kans op ve...
Wiens belang hebben pensioenbestuurders voor ogen? image
Wiens belang hebben pensioenbestuurders voor ogen?
De bestuurders van ons pensioenstelsel hebben de wensen en verwachtingen van werknemers en gepensioneerden allang uit het oog verloren, meent Henk van Tuinen. De verdere verlaging van de premie van het ABP illustreert dit opnieuw. Na alle tegenva...
verlichte winkelstraat
Reclame is de ideologie van nu
Reclamemakers zijn de nieuwe morele gezagsdragers, stelt Henk van Tuinen. Waar voorheen nieuws- en informatievoorziening vaak een ideologische achtergrond had, is dat nu vervangen door commerciële boodschappen. De media drijven immers grotendeels ...