Jan Anne Annema

Gastauteur
TU Delft
Jan Anne Annema image
(c) JAA

Jan Anne Annema is docent transportbeleid aan de TU Delft. Hij is tevens opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding technische bestuurskunde. Hiervoor werkte hij bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM). Hij heeft altijd gewerkt op het raakvlak mobiliteit en beleid.

Artikelen

Weinig rendabele transportprojecten voor nationaal investeringsfonds image
Weinig rendabele transportprojecten voor nationaal investeringsfonds
Het kabinet overweegt om een groots investeringsfonds op te richten om het Nederlandse verdienvermogen te vergroten. Meer wegen, luchthavens en ander transportprojecten worden veelvuldig genoemd. Maar Koopmans c.s. stellen dat er nauwelijks ren...