Carl Koopmans

Gastauteur
SEO, Vrije Universiteit
Portret van Carl Koopmans
© Foto van SEO
Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar Beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Hij is gespecialiseerd in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Koopmans studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit en werkte eerder bij SEO, het Ministerie van VROM, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Centraal Planbureau en (opnieuw) SEO. Van 2006 tot 2009 was hij directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Artikelen

Weinig rendabele transportprojecten voor nationaal investeringsfonds image
Weinig rendabele transportprojecten voor nationaal investeringsfonds
Het kabinet overweegt om een groots investeringsfonds op te richten om het Nederlandse verdienvermogen te vergroten. Meer wegen, luchthavens en ander transportprojecten worden veelvuldig genoemd. Maar Koopmans c.s. stellen dat er nauwelijks ren...
Innovatieve samenleving is niet gebaat bij lappendeken van subsidies image
Innovatieve samenleving is niet gebaat bij lappendeken van subsidies
16 okt 2019
Het is tijd om te snijden in de lappendeken van specifieke subsidies voor innovatie. Voor generieke subsidies zoals de WBSO is er wel een sterke case. Carl Koopmans betoogt dat een Investeringsfonds zal leiden tot inefficiënte uitgaven. Een lag...
Leefomgeving ondergewaardeerd in kosten-batenanalyses image
Leefomgeving ondergewaardeerd in kosten-batenanalyses
Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) nemen effecten op de leefomgeving niet goed mee. Deze effecten worden vaak sterk uitvergroot in maatschappelijke discussies. Maar MKBA’s drukken deze effecten meestal niet of niet goed uit in geld, wa...
Carl Koopmans
Carl Koopmans over de blackbox van economen
Met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse kunnen we miljarden euro's besparen maar de economen moeten aan beleidsmakers wel duidelijk maken hoe daar gebruik van te maken stelt Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur SEO Economisch Onderzoek. Zo...