Barbara Baarsma

Economenpanel, Gastauteur

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Barbara Baarsma image
© Foto Christiaan Krouwels
Barbara Baarsma is directeur Kennisontwikeling bij de Rabobank. Tot 1 april 2016 was zij directeur van SEO Economisch Onderzoek. Naast haar functie bij de Rabo is zij tevens bijzonder hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is Barbara Baarsma sinds 1 april 2012 kroonlid bij de SER.Voor haar indiensttreding bij de Rabo was zij lid van de Raad van Commissarissen van Loyalis NV, Espria en Woonzorg, lid van de Raad van Toezicht van het St. Elisabeth ziekenhuis en omroepvereniging BNN, en lid van de audit committee van FNV Bondgenoten.

Artikelen

Hoe het schrappen van de dividendbelasting het Nederlandse vestigingsklimaat kan schaden image
Hoe het schrappen van de dividendbelasting het Nederlandse vestigingsklimaat kan schaden
Er werd met geen woord over gerept tijdens de verkiezingen, maar plots was-ie daar: de afschaffing van de dividendbelasting. Dat plan, van de coalitie VVD, D66, CDA en ChristenUnie, zou een opsteker zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Pre...
day after
Populisten laten ouderen en laagopgeleiden in eigen vlees snijden
De brexit laat zien dat met een beroep op emoties mensen massaal kunnen vallen voor beleid dat hen fors slechter af maakt. Want degenen die voor de brexit stemden - vooral ouderen en laagopgeleiden - zijn juist de groepen die het meest te lijden z...
Luisteren politici wel naar economen? image
Luisteren politici wel naar economen?
"Luisteren politici wel naar economen?" is het thema van het jubileumseminar van 65 jaar SEO economisch onderzoek afgelopen september. Als economisch inzicht, uitvoerbaarheid en draagvlak een expliciet en bekend gewicht heeft in de besluitvorming...
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma over de koopman en de dominee
Brievenbusmaatschappijen geven Nederland reputatierisico stelt Barbara Baarsma, algemeen directeur SEO economisch onderzoek. De wet is bedoeld om dubbele belasting te voorkomen, niet om helemaal geen belasting te betalen, niet illegaal maar het r...