Lucy Kok

Gastauteur
SEO economisch onderzoek
Portret van Lucy Kok
Lucy Kok
Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg en Zekerheid. Zij heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volkverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar marktwerking in de sociale zekerheid en in de zorg. Ook heeft zij veel expertise op het terrein van bekostingsvraagstukken en evaluatieonderzoek.

Artikelen

Maatwerk gevraagd in doorbetaling zieke werknemers image
Maatwerk gevraagd in doorbetaling zieke werknemers
Werkgevers moeten twee jaar lang het loon van zieke werknemers doorbetalen. Het positieve effect van de loondoorbetalingsplicht is dat daardoor het verzuim verminderd. Het negatieve effect is dat het leidt tot ontwijkend gedrag en risicoselectie d...
Moeder en kind
Afschaffing kinderopvangsubsidies verlaagt de welvaart
Kinderopvangsubsidies zijn meer dan alleen maar herverdeling, betogen Carl Koopmans en Lucy Kok. Zij gaan hiermee in op het betoog van Van ´t Riet en Van der Wiel die uitsluitend in een politieke wens tot herverdeling een reden voor overheidsingri...
Afbeelding van een hartslagmonitor
Winstuitkering ziekenhuizen welkom, met een paar aanpassingen
Een rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid vorige week leverde veel verwarring op over het wetsvoorstel ‘winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg’. Voorop staat dat winstuitkering voor ziekenhuizen een onl...
Winstuitkering door ziekenhuizen is niet meer dan logische stap image
Winstuitkering door ziekenhuizen is niet meer dan logische stap
De overheid laat ziekenhuizen meer risico dragen. De huidige financiers, banken, zullen het extra risico willen delen met investeerders. Het is niet meer dan logisch dat investeerders recht hebben op een deel van de winst, stellen Marco Kerste en ...