Peter Vlaar

Gastauteur

APG, Amsterdam

Onderwerp:
Dossiers:
Peter Vlaar image

(c) Peter Vlaar

Peter Vlaar studeerde economie aan de VU Amsterdam. Na zijn promotie Econometrie aan de Universiteit van Maastricht is hij als onderzoeker werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank. In die positie heeft hij een breed spectrum aan onderwerpen behandeld, van de monetaire transmissiekanalen in Europa, inflatievoorspellingen, wisselkoersen en andere financiële onderwerpen.Vanaf 2003 verschoof zijn aandacht naar pensioeneconomie toen DNB toezichthouder werd over de pensioenfondsen. Hij was betrokken bij de evaluatie van de nieuwe Pensioenwet die tot stand kwam in 2007. Hiervoor ontwikkelde hij een pensioen ALM model om de impact van kapitaalmarktontwikkelingen op een optimaal pensioenfinancieringsbeleid in te schatten. In mei 2008 vertrok hij naar de All Pensions Group (APG). Als hoofd ALM Modeling  is hij actief betrokken in de strategische beleggingsvragen van het grootste pensioenfonds van Europa.

Artikelen

Solidaire premieregeling in nieuw pensioenstelsel kan beter image
Solidaire premieregeling in nieuw pensioenstelsel kan beter
12 sep 2022
Het nieuwe pensioenstelsel kent twee regelingen. De flexibele premieregeling is een grotendeels individueel stelsel met potentieel veel keuzevrijheid. De solidaire premieregeling is een meer collectief stelsel dat onderlinge solidariteit tussen g...
Zonder aanpassing leidt stelselherziening tot lager pensioen image
Zonder aanpassing leidt stelselherziening tot lager pensioen
15 jan 2021
Na jaren onderhandelen liggen nu eindelijk de contouren klaar voor ons nieuwe pensioenstelsel. Volgens de reclamefolder zou het ons een toekomstbestendig stelsel op moeten leveren met een beter indexatieperspectief voor iedereen. De werkelijkheid ...
Toch nog maar een keertje de rekenrente image
Toch nog maar een keertje de rekenrente
25 jan 2019
Recent klapte het pensioenakoord tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgevers. Hierbij speelde de rekenrente een grote rol. Peter Vlaar laat zien dat er nog grote misverstanden bestaan rondom de rekenrente en schetst de scenario's voor versch...
Wordt het nog wat met het pensioendebat? image
Wordt het nog wat met het pensioendebat?
9 jan 2017
Het pensioendebat in Nederland is nu al vele jaren onderweg. Ondanks de vele gremia die zich hier over buigen is er nog steeds geen consensus. Sommigen zoeken de oplossing in individuele verantwoordelijkheid en anderen benadrukken de toegevoegd...