Marloes de Graaf-Zijl over de onderkant van de arbeidsmarkt

Onderwerp:
Bij ongewijzigd beleid zal de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt de komende jaren verder groeien, de loonongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleiden zal verder toenemen en de werkloosheid aan de onderkant zal groeien stelt Marloes de Graaf-Zijl, programmaleider Arbeid, Centraal Planbureau.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau gevraagd gezamenlijk een prognose te maken van de situatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt in 2025, zie link met rapport.
Een extra risico voor voor de onderkant van de arbeidsmarkt zijn de middelbaar opgeleiden; de werkgelegenheid voor deze groep lijkt te krimpen en geeft extra druk op de beschikbare banen, geeft ook extra druk op de lonen en zorgt voor meer werkloosheid.
Daarnaast speelt het minimumloon een rol, in de verhouding tussen productiviteit en het minimumloon is er steeds vaker geen plek op de arbeidsmarkt voor diegenen die deze productiviteitsnorm niet halen.
    

Te citeren als

Marloes de Graaf-Zijl, “Marloes de Graaf-Zijl over de onderkant van de arbeidsmarkt”, Me Judice, 4 september 2015.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Links