Daniël van Schoot

Gastauteur
Rabobank, Utrecht
Daniël van Schoot image
(c) Rabobank
Daniël van Schoot werkt als econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets. Hij is verantwoordelijk voor de analyse van (politieke en economische) ontwikkelingen in de eurozone en specifiek die in de lidstaten Duitsland, Frankrijk en België. Daarnaast schrijft hij mee aan thema-onderzoeken met een focus op de financiële sector en structurele hervormingen. Hiervoor werkte hij als econoom bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Daniël studeerde economie aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona en aan de University of London.

Artikelen

D Trump
Een handelsoorlog met de VS raakt Nederland hard
Sinds het aantreden van Trump ligt een wereldwijde handelsoorlog op de loer. Voorlopig lijkt de dreiging van nieuwe importtarieven op auto’s en een wereldwijde handelsoorlog te zijn geweken. Welke economische gevolgen ondervindt Nederland mocht de...
Verklaring afname vertrouwen in EU: gevoel zegt meer dan harde cijfers image
Verklaring afname vertrouwen in EU: gevoel zegt meer dan harde cijfers
Het vertrouwen in de EU is sinds de crisis afgenomen. Dat kunnen we niet verklaren met harde macro-economische variabelen als werkloosheid en bbp per hoofd van de bevolking. Hoe mensen hun eigen economische situatie beoordelen blijkt wél een de...