Gerrit Kreffer

Gastauteur
Gerrit Kreffer image
(c) Kreffer
Gerrit Kreffer is socioloog (RUL) en Master of Public Administration (NSOB). Hij adviseerde overheden over hun personeelsbeleid en leidde onder meer het 1000 banenplan voor etnische minderheden (EMO-plan). Na zijn pensioen voltooide hij de dubbelmaster Social Demography (RUG, UPF) en verricht hij onderzoek op dat gebied.

Artikelen

Fiscale lasten van immigratie en druk op de welvaartsstaat image
Fiscale lasten van immigratie en druk op de welvaartsstaat
De nettobijdrage van immigranten aan de schatkist, gerekend over de gehele verblijfsduur in Nederland, varieert sterk naar opleidingsniveau, leeftijd bij aankomst, herkomstregio en motief. Groepen met een zwakkere economische positie hebben een la...