Hans Roodenburg

Gastauteur
Hans Roodenburg image
(c) Roodenburg
Hans Roodenburg (1943) studeerde economie in Rotterdam en was onder meer werkzaam bij het Centraal Planbureau (CPB). Hij gaf daar leiding aan onderzoek naar de economische gevolgen van immigratie en was
eerste auteur van de hieruit resulterende CPB-studie Immigration and the Dutch Economy (2003). Ook publiceerde hij over dit thema in Nederlandse media en in internationale wetenschappelijke tijdschriften (hansroodenburg.com).

Artikelen

Fiscale lasten van immigratie en druk op de welvaartsstaat image
Fiscale lasten van immigratie en druk op de welvaartsstaat
De nettobijdrage van immigranten aan de schatkist, gerekend over de gehele verblijfsduur in Nederland, varieert sterk naar opleidingsniveau, leeftijd bij aankomst, herkomstregio en motief. Groepen met een zwakkere economische positie hebben een la...