Joop Hartog

Economenpanel, Gastauteur
Universiteit van Amsterdam
Joop Hartog image
Joop Hartog

Prof. dr Joop Hartog is hoogleraar Micro-economie, verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Personal Income distribution, a Multi Capability Theory’. Hij publiceerde onder meer op het terrein van de beloning, inkomensverdeling, inkomstenbelasting, arbeidsverdeling, arbeidsmarkt en functiemobiliteit. Hij heeft diverse nevenfuncties waaronder columnist voor de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) en lid van de Redactieraad van de tijdschriften Labour Economics en Economics of Education Review.

Artikelen

Kwetsbare zzp-ers verdienen bescherming, maar hoe? image
Kwetsbare zzp-ers verdienen bescherming, maar hoe?
De groep zelfstandigen zonder personeel is de laatste tien jaar sterk gegroeid. Echter, waar beleidsmakers nog steeds mee worstelen is hoe we omgaan met de kwetsbare positie van zzp-ers en ongelijke concurrentieverhoudingen. De enorme heterogenit...
Hoe we de kloof kunnen dichten tussen vraag en aanbod in economisch onderzoek image
Hoe we de kloof kunnen dichten tussen vraag en aanbod in economisch onderzoek
De economische wetenschap bevindt zich in de gelukkige positie dat veel kennis van waarde is voor bedrijf en maatschappij. Valorisatie is daarmee bijna een tweede natuur voor veel economen. Toch bestaat er een kloof tussen de vraag- en aanbodka...
opa op vakantie
Eet ik het pensioen van mijn kinderen op? Wat een onzin!
29 nov 2013
Het idee dat de oudere Nederlanders door genereuze pensioenuitkeringen jongeren straks slechts een karig pensioentje overlaten, is onjuist, stelt de (gepensioneerde) Amsterdamse econoom Joop Hartog. Hij is het eens gaan narekenen, en wat blijkt: z...
Ontslagrecht: lessen van het incestueuze Deense model image
Ontslagrecht: lessen van het incestueuze Deense model
Denemarken wordt vaak genoemd als lichtend voorbeeld voor hoe een soepel ontslagrecht gunstig uitpakt, maar dat is onterecht, stelt Joop Hartog. Werkgever en vakbond spelen daar onder één hoedje, waardoor zij ontslag van een werknemer door kunnen ...