Ioulia Ossokina

Gastauteur

Technische Universiteit Eindhoven

Ossokina
© Foto Centraal Planbureau

Ioulia Ossokina is sinds 2016 als universitair docent verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor werkte ze ruim tien jaar bij het Centraal Planbureau, laatst als senior onderzoeker en projectleider. Haar onderzoek richt zich op de economische analyses van steden en baseert zich op big data. Het onderzoek adresseert vragen als: Waarom kiezen mensen om in de stad te wonen en te werken? Wat zijn de effecten van investeringen in stedelijke transportsystemen? In welke winkel- en kantoorlocaties is leegstand structureel? Ossokina was betrokken bij de kosten-batenanalyses en ex post evaluaties van verschillende stadsontwikkelingsprojecten, waaronder Zuidas in Amsterdam, Stadshavens in Rotterdam, Sijtwende vlakbij Den Haag. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende internationale en Nederlandse tijdschriften.

Artikelen

Hoogopgeleiden zijn motor voor stedelijke groei image
Hoogopgeleiden zijn motor voor stedelijke groei
Hoogopgeleiden clusteren in een beperkt aantal stedelijke wijken. Dit omdat ze een grotere voorkeur hebben voor wonen nabij stedelijke voorzieningen en vanwege de omvangrijke kennis-spillovers op de stedelijke arbeidsmarkt. Dit gebeurt in relatief...
Afbeelding van een kantoorgebouw
Waarom hoge leegstand kantoren structureel dreigt te worden
Veel kantoren staan leeg. Dat is wel eerder voorgekomen, maar het zorgwekkende van de huidige situatie is dat tegenover het overaanbod aan kantoorruimte een afname staat van de vraag naar kantoorruimte op de langere termijn. Hierdoor kan de hoge l...