Coen Teulings

Gastauteur

Utrecht University

Coen Teulings image
© Foto Christiaan Krouwels

Coen Teulings is op dit moment verbonden als hoogleraar aan Utrecht University. Daarvoor was hij hoogleraar economie aan de University of Cambridge. Tussen 2006 en 2013 was hij directeur van het Centraal Planbureau. Daarvoor was werkzaam als directeur van SEO Economisch Onderzoek en de Universiteit van Amsterdam (2004-2006), directeur van het Tinbergen Instituut en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2004), hoofd afdeling inkomensbeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1995-1998) en (sinds 1997) hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn benoeming tot directeur van het CPB had hij al een stevige band met beleid. Teulings was bijvoorbeeld lid van de Raad van Economisch Adviseurs (2005-2006) en voorzitter van de commissies die het economie-onderwijs voor het voortgezet onderwijs onder de loep heeft genomen. In 1990 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift getiteld Conjunctuur en kwalificatie.

Artikelen

Box 3 uitspraak Hoge Raad vergroot rechtsonzekerheid image
Box 3 uitspraak Hoge Raad vergroot rechtsonzekerheid
Met het arrest inzake box 3 heeft de Hoge Raad zichzelf nodeloos in politiek vaarwater gemanoeuvreerd, aldus hoogleraar Coen Teulings. De discussie of er belasting geheven moet worden op feitelijk of forfaitair rendement kent veel beleidsmatige e...
Hoe om te gaan met inflatie? image
Hoe om te gaan met inflatie?
De Commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft behoefte aan inzicht in de achtergronden van het huidige debat over inflatie. Specifiek heeft zij de volgende vragen: Een analyse van de belangrijkste stuwende krachten achter de huidige inflatie, m...
Coen Teulings over rentetarieven en de pil image
Coen Teulings over rentetarieven en de pil
De lage rentestand is een gevolg van de introductie van de pil stelt Coen Teulings, hoogleraar economie University of Cambridge / UvA. Na die introductie van de pil in de jaren 70 is de bevolkingsgroei afgenomen, de groep vrouwen op de arbeidsmar...
Hoogopgeleiden zijn motor voor stedelijke groei image
Hoogopgeleiden zijn motor voor stedelijke groei
Hoogopgeleiden clusteren in een beperkt aantal stedelijke wijken. Dit omdat ze een grotere voorkeur hebben voor wonen nabij stedelijke voorzieningen en vanwege de omvangrijke kennis-spillovers op de stedelijke arbeidsmarkt. Dit gebeurt in relatief...

Coen Teulings op Twitter

RT @heimbergecon: It's general election day in Italy. I have again seen lots of strange stories and statements on Italy in the internationa…
26 sep 2022
RT @heimbergecon: Do higher public debt levels reduce economic growth? My meta-analysis is out in Journal of Economic Perspectives. By anal…
25 sep 2022
RT @benwilbrink: @ggerardk Coen Teulings heeft er als directeur van het CPB wel eens getallen aan verbonden: 'Coen Teulings: achterblijven…
20 sep 2022
RT @cfavba: “De woningmarkt in het politieke krachtenveld” Over dit actuele onderwerp vond gisteren het webinar plaats met als spreker pro…
8 sep 2022
RT @mejudice: 𝐖𝐞𝐞𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐞𝐥: Met het arrest inzake box 3 heeft de Hoge Raad zichzelf nodeloos in politiek vaarwater gemanoeuvreerd, aldus ho…
3 sep 2022