Henri de Groot

Gastauteur
Vrije Universiteit Amsterdam
Henri de Groot image
© Foto van VU Amsterdam

Henri L.F. de Groot (1971) is hoogleraar Regional Economic Dynamics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan Ecorys (Rotterdam) en is fellow van het Tinbergen Instituut. Hij studeerde economie (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde daar in 1998. Zijn onderzoeksinteressen omvatten regionale economische ontwikkeling, de empirie van groei en handel en meta-analyses. Hij heeft in samenwerking met het CPB gewerkt aan projecten over klimaatverandering, de Europese welvaartsstaat, de effectiviteit van Europees Cohesiebeleid, de scenariostudie ‘Four Futures’, projecten over de impact van globalisering, de studie Stad en Land, en de studie Groei & Krimp. Hij is momenteel opleidingsdirecteur van de BSc in Economics and Business aan de VU en kroonlid van de SER.

Artikelen

Innoveren in de regio: makkelijker gezegd dan gedaan image
Innoveren in de regio: makkelijker gezegd dan gedaan
De regio moet en kan een grotere rol spelen in het bevorderen van innovatie. Het decentraliseren van die verantwoordelijkheid is echter makkelijker gezegd dan gedaan volgens Henri de Groot. Hij ziet drie beren op de weg die deze nieuwe decentralis...
Hoogopgeleiden zijn motor voor stedelijke groei image
Hoogopgeleiden zijn motor voor stedelijke groei
Hoogopgeleiden clusteren in een beperkt aantal stedelijke wijken. Dit omdat ze een grotere voorkeur hebben voor wonen nabij stedelijke voorzieningen en vanwege de omvangrijke kennis-spillovers op de stedelijke arbeidsmarkt. Dit gebeurt in relatief...
Nieuwbouw volgt de woningvraag vooral buiten de steden image
Nieuwbouw volgt de woningvraag vooral buiten de steden
Steden hebben in de afgelopen decennia een opmerkelijke comeback doorgemaakt – maar niet allemaal. Waar is groei rendabel en in welke steden is nieuwbouw kapitaalverspilling? De ontwikkelaar – of dat nu een projectontwikkelaar, corporatie of gemee...
Fiets- en wandelpad de Hollandse Kade tussen Teckop en Gerverscop
De waarde van grondprijzen als richtsnoer voor gemeentebeleid
Grondprijzen bevatten een schat aan informatie over de waardering van lokale voorzieningen. Succesvol beleid vertaalt zich immers in hogere grondprijzen. Het vergroten van de afhankelijkheid van gemeenten van deze inkomstenbron zou hen dus prikkel...