Jean Frijns

Gastauteur
VU Amsterdam
Portret van Jean Frijns
© Foto Ilya van Marle

Jean Frijns studeerde en promoveerde in de economische wetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij begon zijn loopbaan als wetenschappelijk hoofdmedewerker econometrie aan de Kub in Tilburg. Vanaf 1980 was hij verbonden aan het Centraal Planbureau in Den Haag in diverse functies, met als laatste die van onderdirecteur. In 1988 trad hij in dienst bij het ABP waar hij in diverse functies bekleedde totdat hij in 1993 directeur werd van ABP Vermogensbeheer. In 1995 werd hij Frijns benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleggingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan op het gebied van econometrie, financiële markten en beleggingen en pensioenen.

Artikelen

Bejaard stel
Rekenrente, welke kant op?
De marktrente als waarderingsmaatstaf is eind jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd vanuit een accountantsinvalshoek. Helaas is deze ook in de rekenrente van pensioenfondsen terecht gekomen, terwijl de prudentiële invalshoek van die rek...
Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader image
Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader
De pensioensector heeft nu elf jaar ervaring met de risicovrije marktrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Veranderingen op de rentemarkt vertalen zich nu direct door in veranderingen van deze verplichtingen. Door de financiël...
Jean Frijns over het omslagstelsel image
Jean Frijns over het omslagstelsel
25 apr 2016
Voor de toekomstige opbouw van het pensioenstelsel zouden we meer in omslagdekking willen doen en minder in kapitaaldekking stelt Jean Frijns, oud-directeur beleggingen ABP. Het grote nadeel van het stelsel met kapitaaldekking is dat de volatilit...
Skyline van Den Haag
Met hypothekenplan Boot en Bovenberg ligt zombie-economie in verschiet
De economen Boot en Bovenberg hebben onlangs een plan ontwikkeld om 300 miljard euro van het pensioenvermogen over te hevelen naar de overheid. De overheid koopt hiermee de bestaande hypotheekportefeuilles van banken op en verlicht hiermee de bank...