Jelle Mensonides

Gastauteur
Oud-directeur ABP Vermogensbeheer
Portret van Jelle Mensonides
© Foto Me Judice

Jelle Mensonides (1947) studeerde macro-economie aan de Universiteit van Groningen (1975). Begon bij het Centraal Planbureau in 1975 en is tussen 1981 en 1992 werkzaam geweest op de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Tussen 1992 en 2006 actief bij het ABP Vermogensbeheer; sinds 1996 als lid van de toen gevormde directie van ABP Vermogensbeheer. Vanaf 2006 lid diverse Beleggingscommissies van pensioenfondsen en adviseur.

Artikelen

Bejaard stel
Rekenrente, welke kant op?
De marktrente als waarderingsmaatstaf is eind jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd vanuit een accountantsinvalshoek. Helaas is deze ook in de rekenrente van pensioenfondsen terecht gekomen, terwijl de prudentiële invalshoek van die rek...
Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader image
Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader
De pensioensector heeft nu elf jaar ervaring met de risicovrije marktrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Veranderingen op de rentemarkt vertalen zich nu direct door in veranderingen van deze verplichtingen. Door de financiël...
Jelle Mensonides over het pensioencontract image
Jelle Mensonides over het pensioencontract
De regievoering rond het pensioencontract wordt bij de politiek gelegd maar de pensioenwereld is buiten beeld stelt Jelle Mensonides, financieel adviseur. Het blijft moeilijk uit te leggen wat voor pensioen deelnemers kunnen verwachten bij een no...
Skyline van Den Haag
Met hypothekenplan Boot en Bovenberg ligt zombie-economie in verschiet
De economen Boot en Bovenberg hebben onlangs een plan ontwikkeld om 300 miljard euro van het pensioenvermogen over te hevelen naar de overheid. De overheid koopt hiermee de bestaande hypotheekportefeuilles van banken op en verlicht hiermee de bank...