Mark Sanders

Gastauteur
Universiteit van Utrecht, Max Planck Instituut voor Economie in Jena
Portret van Mark Sanders
Mark Sanders

Mark Sanders is universitair docent macro economie aan de Universiteit van Utrecht en als onderzoeker verbonden aan het Max Planck Instituut voor Economie in Jena, Duitsland. Zijn onderzoek richt zich op innovatie, ondernemerschap en economische groei, met meer recent een bijzondere focus op de rol van ondernemerschap in de energie transitie. Hij doceert een breed pakket aan vakken op bachelor- en masterniveau en publiceerde een proefschrift over de effecten van technologische ontwikkeling op de vraag naar geschoolde arbeid en diverse artikelen over de rol van ondernemerschap in het innovatieproces.

Artikelen

De Bijstand kan Beter image
De Bijstand kan Beter
Doel van de Participatiewet is om mensen weer op eigen benen te laten staan en (snel) uit te laten stromen naar (betaald) werk of, als dat niet kan, op een andere manier te laten participeren. De afgelopen jaren hebben een aantal gemeenten experim...
euro's
Banken splitsen: maak publiek wat publiek is, laat rest aan markt over
De overheid stelt zich garant voor de continuïteit van het betalingsverkeer en de zekerheid van spaartegoeden, dus ligt het voor de hand deze financiële activiteiten onder de controle van de overheid te laten vallen. De banken kunnen pas weer vrij...
Gezocht: het beste ordeningsprincipe voor markt en overheid image
Gezocht: het beste ordeningsprincipe voor markt en overheid
De energie-, de voedsel- en financiële crises van de laatste jaren dwingen politici van links tot rechts tot herbezinning op de economische ordening. In alle partijen is, openlijk of in de achterkamer, de discussie losgebarsten over hoe de overhei...
Hervorming van het depositogarantiestelsel: Zoeken naar veiligheid, waken voor protectionisme image
Hervorming van het depositogarantiestelsel: Zoeken naar veiligheid, waken voor protectionisme
De Rabobank pleitte onlangs voor hervorming van het depositogarantiestelsel. Deze bank met triple A-status was niet blij dat de winsten worden gedrukt door de brokkenpiloten van DSB en IceSave. Dat is begrijpelijk, want het is ook oneerlijk dat he...