Ruud Muffels

Gastauteur
Universiteit Tilburg
Onderwerp:
Ruud Muffels
Muffels
Ruud Muffels is hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit van Tilburg.

Artikelen

klimmen
Nederlandse arbeidsmarkt in Europees perspectief: jongeren mobiel, ouderen honkvast
Vergeleken met andere Europeanen veranderen Nederlandse jongeren relatief vaak van baan, maar Nederlandse ouderen juist weinig. Met deze sterke tweedeling van arbeidsmarktmobiliteit naar leeftijd onderscheidt Nederland zich duidelijk van andere, E...