Monique Kremer

Gastauteur
Adviesraad migratie, Universiteit van Amsterdam
Monique Kremer image
(c) Kremer

Monique Kremer is voorzitter van de Adviesraad Migratie (ACVZ) en hoogleraar Actief burgerschap, afdeling sociologie UVA. Zij publiceerde o.a over arbeidsmigratie, de arbeidsmarkt (Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht | Rapport | WRR) en de verzorgingsstaat (zie: Boeken, onderzoeksrapporten en hoofdstukken - Monique Kremer)

Prof. dr. Monique Kremer | Over de ACVZ | Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Artikelen

Baseer het arbeidsmigratiebeleid op een brede welvaartsbenadering image
Baseer het arbeidsmigratiebeleid op een brede welvaartsbenadering
Behalve voor kennismigranten kent Nederland geen arbeidsmigratiebeleid voor werknemers van buiten de EU op meso- (sectorgericht) of macroniveau. De huidige werkwijze is vooral reactief: legale arbeidsmigratie wordt pas mogelijk gemaakt als er teko...
Flexwerkland Nederland trekt laag opgeleide arbeidsmigranten aan image
Flexwerkland Nederland trekt laag opgeleide arbeidsmigranten aan
Nederland kan arbeidsmigratie combineren met een verzorgingsstaat door minder in te zetten op flexwerk en door tijdelijke, Europese migranten te laten vallen onder de sociale zekerheid in het land van herkomst in plaats van Nederland. Om hun recht...