Luc Soete

Economenpanel, Redactie
Universiteit van Maastricht en MERIT
Luc Soete image
© Foto Alief Fotografie

Luc Soete is hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit Maastricht (UM) en directeur van UNU-MERIT, een onderzoekinstituut van de United Nations University (UNU) dat verbonden is aan de UM. Hij is tevens lid van de Nederlandse Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (AWT). Voor Soete naar Maastricht kwam in 1986, werkte hij achtereenvolgens aan de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Sussex en Stanford University. Zijn publicaties over de afgelopen dertig jaar bestrijken het brede terrein van de theoretische, empirische en beleidsstudie van technologische ontwikkeling en innovatie in het bijzonder. Soete wordt beschouwd als één van de grondleggers van wat bekend staat als innovatiestudies: een multi-disciplinaire gebied dat de aard, oorspong, alsmede de determinanten en sociaal maatschappelijke gevolgen van innovatie in al zijn facetten probeert bloot te leggen. Hij is onder andere de auteur van het veel geciteerde boek The Economics of Industrial Innovation (1997, samen met C. Freeman). Hij is in 1973 gepromoveerd aan de Universiteit van Sussex.

Persoonlijke website

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Luc Soete

Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Nederland is in de eerste plaats een open economie waarbij de arbeidskosten per eenheid product de dominante factor zijn in internationaal concurrentievermogen. Een reële bruto loonstijging zal onmiddellijk jobs kosten; een netto stijging is iets anders.. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Eens met de analyse van Van Dijkhuizen. Nederland is bijzonder zowel wat hypotheekaftrek betreft waardoor mensen zich graag in schulden steken, als wat pensioenfondsen betreft waardoor mensen verplicht sparen. De twee koppelen lijkt evident. Eens noch oneens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Nederland is een klein land; specialisatie, ook technologisch, een vereiste. Vraagsturing is hierbij essentieel. Of dat nu gebeurt middels door bedrijfsleven (in Nederland) of door maatschappelijk (Europa, Vlaanderen) geïdentificeerde gebieden. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Ontslagrecht (zeker in de publieke sector) vormt een significante barrière bij het aannemen van nieuw personeel. Nu is gebruikelijk tijdelijke contracten aan te bieden in functie van bestaande regelgeving rond vaste aanstellingen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Gezien de hogere loonkosten van ouder personeel mag verwacht worden dat zij ook sneller zullen afgestoten worden. Zeker bij handenarbeid ligt de kloof tussen productiviteit en beloning hier het hoogst. Loonanciënniteit dient aangepakt te worden. Mee eens In redelijke mate