Me Judice Economenpanel: Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden

27 mei 2013

Europese economieën werken zich maar moeizaam uit de crisis. Ook in Nederland wordt naarstig naar instrumenten gezocht die de economie weer vlot trekken. Onconventionele tijden roepen wellicht om onconventionele maatregelen. Zo wordt steeds vaker geopperd om de economie via loonstijgingen een bestedingsimpuls te geven. Volgens sommigen is er binnen de internationale concurrentieverhoudingen genoeg ruimte voor loonsverhogingen en zou het ook een oplossing kunnen bieden voor de onbalans binnen de eurozone.

Een andere onconventionele constructie betreft de banken. Banken hebben nu een binnenlands spaartekort van 450 miljard euro omdat er veel meer hypotheken en MKB-kredieten zijn verstrekt dan er aan spaargeld en bedrijfsdeposito’s tegenover staan. Een van de plannen is om pensioenfondsen te verlokken om via een nationale instelling hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te laten financieren. Pensioenfondsen beleggen dan in zgn. Nationale Hypotheek Obligaties (NHO) waarmee de minder risicovolle NHG-hypotheken kunnen worden gefinancierd. Vandaar deze week de volgende twee stellingen:

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In hoge mate Niet optimaal, maar binnenlandse bestedingen hebben een duw nodig, de overheid doet het niet, en het excessieve lopende rekening overschot kan wel wat hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eens In hoge mate De nominale loonstijging moet gelijk zijn aan de trendmatige stijging van de arbeidsproductiviteit plus 1,5-2% (iom de ECB definitie van prijsstabiliteit). Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Het geeft herstel duw in de rug, en stelt cons. instaat schulden sneller te saneren. De kritiek: inflatie - momenteel geen probleem concurrentiepositie -is sterk, en kan wel wat hebben. sommige sectoren zijn te zwak - enige differentiatie is gewenst Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate Wel alleen voor sectoren waar het kan; dus geen verhoging voor ambtenaren of noodlijdende sectoren. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Impuls blijft echter beperkt als bij consumenten onzekerheid over dreigend baanverlies aanhoudt en zij hoger loon niet besteden. Daarnaast lekt deel weg. Directe bestedingsimpuls door overheid lijkt dan ook effectiever. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Lastige vraag. Er zijn bedrijven die genoeg geld hebben, winst maken, en niet (veel) investeren. Een verschuiving van de opbrengsten naar werknemers die meer uitgeven zou gunstig uit kunnen pakken. Belangrijk is dat sociale partners dit zelf willen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In redelijke mate Het kan de bestedingen verhogen (op kosten van de aandeelhouders), maar heeft ook grote nadelen: meer faillissementen, grotere werkloosheid en lagere investeringen. Beter is stimuleren van bestedingen via het begrotingsbeleid, die nadelen blijven dan uit. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Stimulering van de economie via reele investeringen, niet via centrale loonpolitiek. Internationale positie speelt een rol en die van Nederland is de laatste jaren verzwakt, dat hoeft niet verder te worden aangejaagd. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate De ruimte voor loonstijgingen is beperkt, zeker in sectoren waar de werkloosheid snel oploopt. Als de pensioenpremies worden verlaagd is er wel ruimte voor loonstijging. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In hoge mate De sociale partners kunnen de (geringe) loonruimte beter gebruiken voor het vergroten van het aantal traineeships voor jongeren die nu aan de zijlijn blijven staan, maar op termijn hard nodig zullen zijn Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Een algemene reële loonstijging betekent een daling van de arbeidsvraag; beter is meer loondifferentiatie: loonstijging voor de meest productieven en daling/matiging voor degenen waar de productiviteit beneden het loon is komen te liggen Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In hoge mate De prijs van arbeid is relatief hoog in Nederland. Nederlands werkgeversonderzoek van het NIDI laat dit ook zien. Als er ruimte is om iets aan de prijs van arbeid te doen zou ik eerder de arbeidskosten voor werkgevers omlaag proberen te brengen. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In hoge mate De lage loonstijging in Nederland is niet de oorzaak maar het gevolg van de underperformance van de Nederlandse economie (door crisis op woningmarkt en problemen bij de banken en pensioenfondsen) Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In hoge mate Het is zeer de vraag of dit tot veel extra binnenlandse bestedingen zal leiden in een periode met snel stijgende werkloosheid en laag consumentenvertrouwen. Bij een generieke loonstijging kunnen het aantal faillissementen en de werkloosheid toenemen. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In hoge mate Er is veel heterogeniteit. Prima als productieve bedrijven hogere lonen aanbieden. Minder productieve bedrijven moeten ook lagere lonen kunnen aanbieden. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate In tijden van oplopende werkloosheid de loonkosten verhogen lijkt me niet rationeel. Bovendien zal een deel van loonsverhoging worden gebruikt om te sparen en lekt een deel weg naar het buitenland. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Een nederlandse loonstijging prijst ons uit de markt. Dit moet gecoordineerd worden in een europese politiek. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate In een meer gesloten economie zou dit via de vraagkant positief kunnen uitwerken maar ons land moet het, ook dit keer, can exportgroei hebben en dat is hiermee niet gebaat Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Het is zeer de vraag of consumenten die loonstijging gaan besteden, gegeven de huidige economische onzekerheid en de zorgen over de vermogenspositie (pensioen, huizenprijzen). Een balansrecessie los je niet op met een procentje meer loon. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate De werkloosheid loopt nog steeds op. Kan met niet voorstellen dat de impuls voor de consumptieve vraag voldoende banen creeert om het verlies aan banen door het hogere loon te compenseren. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In redelijke mate zou vermoedelijk kunnen leiden tot meer consumenten bestedingen arbeid wordt wel weer duurder en is niet goed voor export. al met al niet eens. Biografie & eerdere uitslagen
Luc Soete Luc Soete image Universiteit van Maastricht en MERIT Oneens In redelijke mate Nederland is in de eerste plaats een open economie waarbij de arbeidskosten per eenheid product de dominante factor zijn in internationaal concurrentievermogen. Een reële bruto loonstijging zal onmiddellijk jobs kosten; een netto stijging is iets anders.. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Een reele loonstijging? Effect van evt extra bestedingen lekt deels weg en met laag vertrouwen geeft het onvoldoende impulsen. Belangrijker dat bedrijven reele groei- en investeringsmogelijkheden hebben Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In zeer geringe mate Een loonstijging moet zijn gekoppeld aan verbeteringen in productiviteit. Gelet op het feit dat we winner-take-all bedrijven zien opkomen, kunnen we beter denken aan democratisering van financiering van die bedrijven, zodat inkomen verzekerd blijft. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee oneens In zeer hoge mate Reele loonstijging vergroot de kosten voor werkgevers en zal de oplopende werkloosheid verder versterken. Effecten aan vraag zijde zullen gering zijn door extra besparingen en weglekeffecten naar buitenland Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate Omdat Nederland een kleine en open economie is, zou een reele loonstijging in generieke zin heel onverstandig zijn. De causaliteit loopt van productiviteit naar reele lonen en niet anderom. De reele loonstijging moet de productiviteitsstijging volgen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee oneens In hoge mate Er is momenteel voldoende aanbod van arbeid, maar onvoldoende vraag. Het verhogen van lonen maakt deze discrepantie alleen maar groter. Daarnaast wordt het gebrek aan consumentenbestedingen gedreven door onzekerheid veroorzaakt door onduidelijk beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In hoge mate lonstijging niet via landelijke afspraken. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Leuk voor mensen met een baan. Niet leuk dat de kans dat ze hun baan gaan verliezen hiermee toeneemt. Nederland is een kleine open economie, en mag niet 'te duur' worden. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Zeer mee oneens In hoge mate Het reële loon moet een afspiegeling zijn van productiviteit van een werknemer bij de betreffende werkgever. Het is geen beleidsinstrument van de overheid. Verlaging van inkomstenbelasting is een effectievere stimulus. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Zeer mee oneens In redelijke mate De reële arbeidskosten stijgen volgens raming CPB dit en volgend jaar in totaal met 4%. Loonvoet marktsector houdt inflatie netjes bij. Werkloosheid loopt snel op. AIQ stijgt naar 81,5, de hoogste stand sinds1994. Hoezo, extra loonstijging nodig? Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Zeer mee oneens In geringe mate Bestedingseffecten onzeker omdat werknemers mogelijk meer sparen en er lek naar buitenland is. tegelijkertijd wordt arbeid duurder. Dit lijkt me een cadeautje voor insiders ten koste van outsiders. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Geen mening We leefden op de pof met de hoogste hypotheek; het beleid stimuleerde dat zoveel mogelijk. De crisis is het gevolg van een transitie: de economische structuur is nog niet aangepast aan de nieuwe realiteit. Verbetert dit door hoge lonen? Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In zeer hoge mate Het funding gap (te weinig deposito's voor hypotheken en MKB leningen) is een groot probleem voor Nederland. Hypotheken naar pensioenfondsen helpt dat op te lossen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate Het beleggen door pensieonfondsen in minder risicovolle NHG-hypotheken is een goed plan om het binnenlands spaartekort van 450 miljard bij banken te verminderen, maar staat of valt met de mate van risico die de pensioenfondsen bereid zijn te accepteren. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In hoge mate Het kan helpen als pensioenfondsen meer in Nederlandse hypotheken beleggen. Maar verwacht er niet te veel van. De beleggingsmix moet evenwichtig blijven, in het belang van de deelnemers. En de overheidsgaranties moeten niet nog verder toenemen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate het verbinden van de pensioenvermogens met het verbeteren van de financiering van de woningmarkt is goed idee. Pensioen en woning zijn nu nog veel te veel gescheiden segmenten. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In hoge mate De funding gap is een groot probleem voor de Nederlandse economie. Als hypotheekfinanciering meer wordt overgenomen door lange-termijn beleggers wordt de economie stabieler en krijgen pensioenfondsen toegang tot veilige beleggingen met goed rendement. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eens In hoge mate Waarbij het niet duidelijk is of de versterking groot is of marginaal of iets daartussen ogv het voorstel dat tot nu toe bekend is. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In hoge mate Kanttekening: Het centrale probleem op de hypotheekmarkt is gebrekkige concurrentie - waarbij de hoge LTV's een toetredingsbarriere opwerpen - niet kosten of geldgebrek. Deze "nationale instelling" moet daarom in de eerste plaats de concurrentie aanjagen. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In redelijke mate Cruciaal is dat pensioenfondsen hierdoor niet te grote risico's nemen. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Meer binnenlands lang geld voor de hypotheekmarkt maakt banken minder kwetsbaar voor volatiliteit geld- en kapitaalmarkt. Maar overheid moet op termijn juist van groot deel NHG-garanties af. Banken en fondsen moet onderling risico's verdelen. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In geringe mate Belangrijker zijn maatregelen om de prikkels voor private schuldvorming te reduceren. Is het denkbaar dat het geld dat nu naar mijn pensioen gaat, gebruikt kan worden om mijn hypotheek af te lossen? Biografie & eerdere uitslagen
Luc Soete Luc Soete image Universiteit van Maastricht en MERIT Mee eens In geringe mate Eens met de analyse van Van Dijkhuizen. Nederland is bijzonder zowel wat hypotheekaftrek betreft waardoor mensen zich graag in schulden steken, als wat pensioenfondsen betreft waardoor mensen verplicht sparen. De twee koppelen lijkt evident. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In zeer geringe mate Onze banken moeten veel van hun funding voor oa hypotheken in buitenland zien te verkrijgen en dat is duur en remt kredietverlening, dit idee zou helpen funding gap te verkleinen Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In redelijke mate Zwakke banken zijn het echte probleem (te weinig kapitaal, verborgen verliezen). Als die problemen worden opgelost, zullen pensioenfondsen vanzelf meer NL hypotheken financieren. Het is in beginsel goed dat pensioenfondsen internationaal diversificeren. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In redelijke mate De gevolgen hangen sterk af van de vormgeving van zulke plannen (moral hazard effecten van eventuele hypotheekgaranties) Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Dat kan nu in feite al door aandelen van banken te kopen die veel hypotheken verstrekken; dwang lijkt ongewenst Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Eens noch oneens In geringe mate Het is een positief idee, maar naar mijn smaak lijkt het een van de lessen van de crisis te vergeten, namelijk dat het verknopen van vele financiële transacties/producten het systeem complexer maakt en daarmee gevoeliger voor crises. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneens In geringe mate De NHG constructie suggereert dat risico wordt verminderd, maar of dat echt zo is is niet duidelijk. Misschien wordt het risico verplaatst. Zijn de pensioenfondsen de geeigende partner om het risico over te nemen? Of krijgt de staat het op haar bord? Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In zeer hoge mate Mits marktconform kan dit een (beperkt) deel van een oplossing zijn; maar het echte probleem zit in het bank-verdienmodel dat veranderd en niet gefaciliteerd moet worden Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Wellicht helpt het het balansprobleem van de banken, maar er zijn nadelen: er komt een prikkel tot meer "home bias" in de beleggingen van de pensioenfondsen hetgeen het beleggingsrendement aantast. Beter is dat het buitenland meer in Nederland belegt Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Dit kan tijdelijk helpen, maar is geen structurele oplossing omdat het drijft op de NHG. Op lange termijn moet de NHG verdwijnen, omdat die de woningmarkt verstoort. Zonder NHG vervalt waarschijnlijk ook de grond voor pensioenfondsen om nog mee te doen. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Oneens In redelijke mate Er is te weinig kennis om deze maatregel op waarde te kunnen schatten. Er bestaat een risico van deadweight loss, aangezien de maatregel een indirekte subsidie lijkt van slecht hypotheek beleid van private banken in het verleden. Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate De structurele versterking van de woningmarkt moet in de eerste plaats worden gezocht in een lagere leverage van de huizenkoper (dus lagere LTV's en hypotheken met aflossing). Wie er vervolgens financiert is dan minder relevant. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Nationale instellingen met een commercieel doel verworden op enig moment tot instrument van de overheid om aan knoppen te draaien die tot effecten leiden die dezelfde overheid niet kan beheersen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In redelijke mate Zet vermoedelijk rendement van pensioengelden - zeker momenteel - te zeer onder druk. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Economie stimuleren is niet de verantwoordelijkheid van pensioenfondsen. Naast HRA leidde ook NHG tot kunstmatig hoge huisprijzen. Dit leidt eerder tot misallocatie dan tot structurele versterking van de economie. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate Het lijkt me geen goed idee de risico's van de huizenmarkt naar degenen die hopen op een mooi pensioen. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee oneens In redelijke mate Was het verpakken en doorverkopen van hypotheken niet de bron van de huidige crisis? Een goed alternatief voor het desastreuze Blok-hypothekenplan lijkt mij vele malen zinvoller. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In redelijke mate Pensioenfondsen hebben het al moeilijk genoeg door structureel te lage premiebijdragen en ridicuul lage rekenrente. de eerste plicht is zo goed mogelijk te belggen voor hun deelnemers. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee oneens In redelijke mate Zeer slecht idee. Als belegginsfondsen er voor kiezen om in hypotheken te beleggen: prima. Primair belang voor fondsen is rendement voor deelnemers. De staat heeft al meer dan genoeg garanties verstrekt. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Zeer mee oneens In redelijke mate Pensioenfondsen moeten zorgen voor toekomstig inkomen van werknemers die verplicht premie afdragen, niet voor het versterken van de Nederlandse economie. De NHG moet afgeschaft, want is niet anders dan risico van de staatsbalans halen. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Zeer mee oneens In geringe mate Wie garandeert er dan dat banken goede beslissingen nemen? Ik dacht dat we onze les wel geleerd hadden. Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.