George Gelauff over beleid maken doet soms pijn

Onderwerp:
11 sep 2014
We weten veel niet en de econoom zet het dan op nul, daar kan de beleidsmaker dan weer niet mee stelt George Gelauff, oud-onderdirecteur Centraal Planbureau.
Alle argumenten moeten op tafel komen middels experimenten, kosten-batenanalyses gedacht vanuit een breed welvaartsperspectief. Dan is een evaluatie van voorgenomen beleid effectief maar soms ook een tegenvaller voor de beleidsmaker. De econoom moet minder oordelen maar meedenken om zo tot een volwassen beleidsanalyse te komen.
George Gelauff was met tussenpozen sinds 1979 verbonden aan het CPB en is onlangs vertrokken naar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KiM.
     

Te citeren als

“George Gelauff over beleid maken doet soms pijn”, Me Judice, 11 september 2014.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.