Zoeken op

Onderwerp

Dossier

Type

Auteur
select

Jaar

SoortSorteren op

Artikelen (7 artikelen gevonden)

U hebt gezocht op:  selectie wissen
Bejaard stel
Rekenrente, welke kant op?
De marktrente als waarderingsmaatstaf is eind jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd vanuit een accountantsinvalshoek. Helaas is deze ook in de rekenrente van pensioenfondsen terecht gekomen, terwijl de prudentiële invalshoek van die rek...
Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader image
Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader
De pensioensector heeft nu elf jaar ervaring met de risicovrije marktrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Veranderingen op de rentemarkt vertalen zich nu direct door in veranderingen van deze verplichtingen. Door de financiël...
Jelle Mensonides over het pensioencontract image
Jelle Mensonides over het pensioencontract
De regievoering rond het pensioencontract wordt bij de politiek gelegd maar de pensioenwereld is buiten beeld stelt Jelle Mensonides, financieel adviseur. Het blijft moeilijk uit te leggen wat voor pensioen deelnemers kunnen verwachten bij een no...
Skyline van Den Haag
Met hypothekenplan Boot en Bovenberg ligt zombie-economie in verschiet
De economen Boot en Bovenberg hebben onlangs een plan ontwikkeld om 300 miljard euro van het pensioenvermogen over te hevelen naar de overheid. De overheid koopt hiermee de bestaande hypotheekportefeuilles van banken op en verlicht hiermee de bank...
Hoe de waardering van pensioenfondsverplichtingen voor minder paniek kan zorgen image
Hoe de waardering van pensioenfondsverplichtingen voor minder paniek kan zorgen
Hoe kunnen pensioenverplichtingen het beste gewaardeerd worden? Pensioendeskundigen Mensonides en Frijns bepleiten dat de risicovrije rente het uitgangspunt blijft. Maar er kan een opslag berekend worden waarvan de hoogte afhankelijk is van de ris...
De eurozone staat op een tweesprong image
De eurozone staat op een tweesprong
Europa zit op de blaren. Het politieke besluitvormingsproces verloopt uiterst traag waardoor grote onzekerheden ontstaan. De financiële en politieke wereld begrijpen elkaar niet. De proef op de som komt de komende twee maanden wanneer Italië en Sp...