Arjan Heyma

Gastauteur
SEO Economisch Onderzoek
Dossiers:
Portret van Arjan Heyma
© Foto SEO

Arjan Heyma is hoofd van het cluster Arbeid & Onderwijs (sinds 2006) bij SEO Economisch Onderzoek (sinds 2001). Hij studeerde econometrie en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 is hij gepromoveerd op het proefschrift "Dynamic Models of Labour Force Retirement", gebaseerd op onderzoek aan het Centre for Economic Research on Retirement and Ageing (CERRA) van de Rijksuniversiteit Leiden. Tussen 1998 en 2001 was hij onderzoeker en projectleider bij TNO Inro. Sinds 2005 is hij fellow bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidstudies (AIAS).

Bij SEO Economisch Onderzoek richt Arjan zich vooral op econometrische analyses van arbeidsmarktontwikkelingen en effecten van arbeidsmarktbeleid (o.a. re-integratie, beloningsverschillen, flexibele arbeid en scholing), economische gevolgen van vergrijzing, effect- en procesevaluaties van innovaties in het onderwijs (o.a. InnovatieImpuls Onderwijs, Netwerkschool en Experimenten Open Bestel), en (maatschappelijke) kosten-baten analyses van arbeidsmarktbeleid.

Artikelen

Arjan Heyma
Arjan Heyma over effectiviteit in reïntegratie arbeidsmarkt
Kortdurende reïntegratie dienstverlening aan werklozen is effectiever en kosten effectiever stelt Arjan Heyma, Hoofd Arbeid en Onderwijs SEO. Hoe langer werkloos, hoe moeilijker werk wordt gevonden, dus bijvoorbeeld scholing heeft voordelen maar ...
De prijs van doorgeschoten verschuiving risico’s naar werkgevers image
De prijs van doorgeschoten verschuiving risico’s naar werkgevers
Terwijl de economische groei weer aanwakkert, de overheidsfinanciën aan de goede kant van de 3-procent-norm terecht komen en bedrijven weer investeren, blijft de werkloosheid een hardnekkig probleem. We kunnen natuurlijk rustig afwachten tot de N...
Maatwerk gevraagd in doorbetaling zieke werknemers image
Maatwerk gevraagd in doorbetaling zieke werknemers
Werkgevers moeten twee jaar lang het loon van zieke werknemers doorbetalen. Het positieve effect van de loondoorbetalingsplicht is dat daardoor het verzuim verminderd. Het negatieve effect is dat het leidt tot ontwijkend gedrag en risicoselectie d...
“Gij zult vrijwillig van baan veranderen” image
“Gij zult vrijwillig van baan veranderen”
Onlangs kwam de SER met het advies Werk maken van baan-baanmobiliteit dat nog het beste gekenschetst kan worden als een zoektocht naar de optimale mobiliteit. De Amsterdamse economen Heyma en Theeuwes houden het advies tegen het licht en komen tot...