Arjan Heyma

Gastauteur
SEO Economisch Onderzoek
Arjan Heyma image
(c) Heyma / SEO Economisch Onderzoek

Arjan Heyma is adjunct-directeur bij SEO Economisch Onderzoek en sinds 2006 hoofd van het cluster Arbeid & Onderwijs. Arjan is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft al meer dan 20 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid, onderwijs en regionale economische ontwikkelingen. Hij richt zijn onderzoek- en advieswerkzaamheden vooral op de werking van de arbeids- en onderwijsmarkt en de relatie daartussen. Arjan studeerde econometrie en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Dynamic Models of Labour Force Retirement’, gebaseerd op onderzoek aan het Centre for Economic Research on Retirement and Ageing (CERRA) van de Rijksuniversiteit Leiden en een verblijf aan Yale University. Tussen 1998 en 2001 was hij onderzoeker en projectleider bij TNO Inro, vanaf 2001 is hij werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Wetenschappelijke publicaties van zijn hand zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals de Journal of Applied Econometrics, de Journal of Population Economics en de International Archives of Occupational and Environmental Health.

Artikelen

Lonen bij Defensie hoger dan in andere sectoren image
Lonen bij Defensie hoger dan in andere sectoren
Er is een breed draagvlak binnen de politiek om te investeren in een versterking van Defensie, onder andere door een uitbreiding van het personeelsbestand. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een concurrerend loongebouw. Justus van Kesteren, Al...
Arjan Heyma
Arjan Heyma over effectiviteit in reïntegratie arbeidsmarkt
Kortdurende reïntegratie dienstverlening aan werklozen is effectiever en kosten effectiever stelt Arjan Heyma, Hoofd Arbeid en Onderwijs SEO. Hoe langer werkloos, hoe moeilijker werk wordt gevonden, dus bijvoorbeeld scholing heeft voordelen maar ...
De prijs van doorgeschoten verschuiving risico’s naar werkgevers image
De prijs van doorgeschoten verschuiving risico’s naar werkgevers
Terwijl de economische groei weer aanwakkert, de overheidsfinanciën aan de goede kant van de 3-procent-norm terecht komen en bedrijven weer investeren, blijft de werkloosheid een hardnekkig probleem. We kunnen natuurlijk rustig afwachten tot de N...
Maatwerk gevraagd in doorbetaling zieke werknemers image
Maatwerk gevraagd in doorbetaling zieke werknemers
Werkgevers moeten twee jaar lang het loon van zieke werknemers doorbetalen. Het positieve effect van de loondoorbetalingsplicht is dat daardoor het verzuim verminderd. Het negatieve effect is dat het leidt tot ontwijkend gedrag en risicoselectie d...