Barbara Baarsma

Economenpanel, Gastauteur

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Barbara Baarsma image
© Foto Christiaan Krouwels
Barbara Baarsma is directeur Kennisontwikeling bij de Rabobank. Tot 1 april 2016 was zij directeur van SEO Economisch Onderzoek. Naast haar functie bij de Rabo is zij tevens bijzonder hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is Barbara Baarsma sinds 1 april 2012 kroonlid bij de SER.Voor haar indiensttreding bij de Rabo was zij lid van de Raad van Commissarissen van Loyalis NV, Espria en Woonzorg, lid van de Raad van Toezicht van het St. Elisabeth ziekenhuis en omroepvereniging BNN, en lid van de audit committee van FNV Bondgenoten.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Barbara Baarsma

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate het zit niet alleen in (ontslag)bescherming, maar ook in andere hoge risico's/kosten van het vaste contract: loondoorbetaling bij ziekte, risico's arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, beperkte mogelijkheden van demotie, etc. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate NB let op verschil baan- en werkzekerheid; werknemers met vast contract hebben misschien wel baan-, maar niet perse werkzekerheid. Als werknemers met vast contract onvoldoende prikkels ervaren om leven lang te leren, dan heeft hij GEEN werkzekerheid. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Dit doet niks met andere risico's van het vaste contract (loondoorbetaling bij ziekte etc.), en als iemand langere tijd in dienst is, is de vastigheid net zo'n probleem als nu. Bovendien doet dit niks aan de onzekerheid van flexcontracten. Eens noch oneens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate AOW is een bescherming tegen armoede. Bij eerder ingaan, kunnen mensen onder een bepaald, nog vast stellen minimaal inkomen komen (als ze geen aanvullend pensioen of eigen vermogen hebben), en dat is onwenselijk. boven dat minimum zou het kunnen Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Misschien in sommige regio's, zoals de rust belt, maar zijn beleid (voor zo ver bekend) zal geen structurele verbetering voor de gehele middenklasse brengen Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Hij zorgt waarschijnlijk dat het globaliseringsproces tijdelijk vertraagt/wordt afgeremd, maar hij kan het proces niet stoppen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate waarschijnlijk hebben die investeringen wel een tijdelijke positieve impuls, maar geen sterke economische groei. tegelijk moeten ze ergens van betaald worden (hogere schuld? minder andersoortige investeringen?), en dat kan negatief uitwerken Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate de bestuursvorm democratie zal wel overeind blijven, maar de samenleving zal leiden onder het benadrukken van tegenstellingen door Trump en het aanwakkeren van polarisatie Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het Nederlandse financiële systeem staat echter niet op zichzelf, en is onderdeel van het Europese en globale financiële systeem Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate de aanscherpingen gaan soms te ver (bijv. omdat sprake is van stapeling van beleid), maar gaat soms niet ver genoeg Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Voor een open economie als de Nederlandse is een verdrag dat vrijhandel bevordert positief. Er zijn maar weinig beleidsmaatregelen die zo’n groot positief effect (plus > 0,5%) hebben. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Hangt van de sector af. Vrijere handel leidt tot verschuivingen tussen sectoren. Beïnvloedt ook weer de arbeidsvoorwaarden in die sectoren. Er zijn krimpsectoren waar arbeidsvoorwaarden onder druk komen, maar ook groeisectoren waar die juist verbeteren Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dit is een kwestie van de standaard die je stelt. Als het uitgangspunt is dat de meest milieuvriendelijke norm de nieuwe standaard voor zowel US als EU wordt dan kan het zelfs een positief effect hebben. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Niet alle onderhandelingen leveren betere resultaten op als ze in de openbaarheid worden gevoerd. Dat geldt ook voor TTIP. Uiteraard moet politiek, vakbonden etc. wel een rol spelen, maar dat hoeft niet in een publieke arena Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Net als bij het Oekraïne referendum zal hierbij sprake zijn van een proteststem tegen van alles en nog wat (van EU tot globalisering). Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Als een allesomvattend akkoord binnen afzienbare tijd kan heeft dat de voorkeur, maar als dat niet lukt dan een TTIP light. Dat is beter dan geen akkoord. Eens noch oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Uiteraard staat het een democratisch gekozen regering vrij om politieke besluiten te nemen, maar duidelijk moet voor de kiezer wel zijn hoe ze objectieve / economische feiten hebben meegewogen. Aan die transparantie ontbreekt het te vaak. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Voorspellingen op de lange termijn zijn niet zinloos, maar je moet wel grote onzekerheidsmarges hanteren. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate een hogere leverage ratio is voor alle banken nastrevenswaardig, niet alleen voor ABN AMRO. De vraag is of het verstandig is om die verhoging op korte termijn met wetgeving af te dwingen. Beter op langere termijn toe groeien naar hogere ratio. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Maatregelen werken niet preventief; voorkomen niet dat ouderen hun baan verliezen. Nodig is (1) cultuurverandering, waardoor demotie (andere functie en/of loonverlaging) geaccepteerd wordt, en (2) vouchers tbv leven lang leren Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Niet grootste hinderpaal maar wel grote. Ook: (1) ontslagbescherming is juist bij ouderen (lange contracten) duur, (2) vaardigheden en kennis niet actueel, omdat leven lang leren niet werkt, (3) hoger risico ziekteverzuim, werkgever 2 jr loon doorbetalen Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate het inkorten van ww duur (cf WWZ, zonder reparatie via cao!) is een effectieve prikkel om ander werk te accepteren, te investeren in (om)scholen etc. te bevorderen. Geldt ook voor het gradueel laten dalen van de uitkering met duur werkloosheid Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het blijft moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Maar dat de groeiperspectieven gematigd zijn, BIJ BESTAAND BELEID EN HUIDIG FUNCTIONEREN VAN DE EU, ligt wel in de lijn der verwachting. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het blijft moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Maar dat de groeiperspectieven gematigd zijn, BIJ BESTAAND BELEID, ligt wel in de lijn der verwachting. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het is overigens niet alleen de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, maar ook de onvermijdelijke onzekerheid over de pensioenuitkering in DB-systemen. Lange tijd dacht men dat een DB-pensioen zeker was, maar dat bleek een schijnzekerheid te zijn. Eens noch oneens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate ten opzichte van het Nederlandse BBP is het balanstotaal inderdaad hoog, maar de vraag is of we het balanstotaal niet vanuit een Europees perspectief moeten bekijken. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Nodig om distance to default te vergroten. Hogere ratio halen niet door minder uit te lenen, maar door emissies, winstinhouding, kostenreducties en afschaffen bankenbelasting. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate conform commissie-Liikanen en Commissie Structuur NL Banken Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate voor onderbouwing zie rapporten van SEO over 'De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten' (positieve bijdrage aan BNP en collectieve sector) en 'De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008' (geen verdringing). Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate zie SEO rapporten, er is alleen nadeel als sprake is van verdringing en die is in elk geval tot en met 2008 niet aangetoond. Beeld na 2008 is niet duidelijk, daarom 'eens noch oneens' Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Het antwoord op de stelling hangt samen met de invulling van de term welvaartsstaat. als de welvaartsstaat minder genereus is, is de spanning minder groot Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Ik ben er voorstander van om de pensioenopbouw geheel niet langer fiscaal te faciliteren. Dat maakt het stelsel een stuk duidelijker en verstoort overheidsfinanciën minder (nu moet de overheid schuld aangaan ter grootte van de latente belastinginkomsten) Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dat zou idealiter misschien wel een meerwaarde zijn, maar in de praktijk werkt dat niet goed omdat toekomstige generaties geen stem hebben. Beter naar een stelsel in de geest van generatierekeningen of zelfs individuele regelingen (wel collectief belegd). Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Boven op de AOW een aanvullend pensioen is waarschijnlijk goed, maar dan wel minder verplichten dan nu (bijv. boven een bepaald max inkomen geen extra verplichtstelling meer). Bij verplichtstelling hoort wel concurrente tussen pensioenfondsen. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate In tijden van oplopende werkloosheid de loonkosten verhogen lijkt me niet rationeel. Bovendien zal een deel van loonsverhoging worden gebruikt om te sparen en lekt een deel weg naar het buitenland. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Dit kan tijdelijk helpen, maar is geen structurele oplossing omdat het drijft op de NHG. Op lange termijn moet de NHG verdwijnen, omdat die de woningmarkt verstoort. Zonder NHG vervalt waarschijnlijk ook de grond voor pensioenfondsen om nog mee te doen. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het voorwaardelijk uitschakelen van de budgetdiscispline heeft mogelijk effect in 2014 (omdat de extra bezuinigen in dat jaar zouden ingaan), niet zo zeer in 2013. Overigens kan de voorwaardelijkheid het positieve effect in 2014 juist ondermijnen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Door de norm van 3% centraal te stellen, is ruimte voor hervormingsbeleid beperkt en is er te veel nadruk op korte termijn bezuinigingen (kaasschaaf). Hervormingen kunnen leiden tot groei wat hard nodig is om ook de overhiedsfinancien op orde te krijgen. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Die 3% is een politiek bepaalde waarde die niet nader onderbouwd is met demografische gegevens, het concurrentievermogen van een land, etc. Beter om naar houdbaarheidstekort te kijken. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens MITS er wel wordt gemonitord dat de landen met te grote tekorten/schulden serieus met hervormingen aan de slag gaan. Doen ze dat niet, dan alsnog een norm opleggen. Taak voor EC. Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Enerzijds levert economische groei de middelen om te investeren in schonere technologie; anderzijds gaat economische groei gepaard met meer productie/vervuiling/uitputting Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Er zijn meer (en minder vergaande) manieren om het ETS beter te laten werken, waaronder het afbouwen van via grandfathering verkregen rechten. Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate de meest effectieve manier om niet-duurzaam gedrag af te remmen en duurzaam gedrag te stimuleren zijn regulerende belastingen (bijv. regulerende energiebelasting). Zo lang niet op grote schaal voor beprijzen wordt gekozen halen we de doelen niet. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Zo lang er veel discussie is over hoe een groen BNP wordt bepaald, vrees ik dat het niet die sterk sturende functie kan hebben uit de stelling. Dat neemt niet weg dat een groen BNP kan bijdragen aan het halen van milieudoelen. Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Pakket is (kleine) stap in goede richting. Stabilisatie huizenprijzen voor 2015: denk het wel. Meer woningtransacties: vraag ik me af. Meer bouwactiviteiten: meer nieuwbouw ongewenst gegeven nu al bestaande overaanbod; wel meer renovatie in 2013 agv BTW-6 Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate basispakket bevat ook zorg zonder verzekeringskarakter (bijv. kraamzorg of stoppen met roken cursus). Hoger eigen risico kan onnodige zorgconsumptie cure/care verminderen (maar te hoog eigen risisco huisarts kan ook negatief uitwerken) Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer hoge mate Zorgaanbieders concurreren en moeten zich daarom aan de Mededingingswet houden. Wel kan de NMa bij de toepassing van de regels specifieker rekening houden met de karakteristieken van de zorgmarkt. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer hoge mate Alle specialisten in loondienst kan op korte termijn tot wachtlijsten leiden. Op lange termijn kunnen deze nadelen weer verdwijnen, indien meer specialisten worden opgeleid. Met integrale tarieven kunnen productieprikkels vrijgevestigden worden ingedamd. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Effectief innovatiebeleid is voorwaardenscheppend en maakt geen keuzes tussen sectoren; de markt bepaalt wel wat top is en wat niet, niet de overheid (-). Echter: de overheid heeft zo ongeveer de hele economie benoemd tot topsector, kiest dus niet (+) Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate om het overzicht te behouden, om geen ongewenste interacties tussen regelingen te krijgen en om averechtse effecten van het inkomensafhankelijk maken van regelingen te voorkomen (zo werd het zv-stelsel om zeep gehopen bij nivellering via de zorgpremie). Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Rutte II zou meer aandacht moeten besteden aan korte termijn groeimogelijkheden (ook: lastenverlichting), omdat zonder groei het ook moelijker is het EMU saldo en de staatschuld te verkleinen. Eens noch oneens In redelijke mate